To nye foretak i Ytre Ryfylke forrige uke

To nye foretak fra Ytre Ryfylke ble registrert I Brønnøysundregistrene forrige uke. Dette er fem færre en samme uke i fjor.

Fra Strand var det Lendengen Invest AS som skal drive med kjøp og salg av verdipapirer, deltakelse i annen virksomhet og konsulenttjenester. Selskapet er 100% eid av Tim Robin Timmermann Lendengen.

Fra Hjelmeland var det XL-bygg Ryfylke AS avd Hjelmeland som naturlig nok skal drive med engroshandel med byggevarer. XL-bygg Ryfylke AS av Hjelmeland er en avdeling under XL-bygg Ryfylke som også driver byggvareutsalg i Alsvik,Tau. Avdelingen er 100% eid av Ryfylke Trelast Gruppen AS.

APH Marine AS ble slettet og Brødrene Helland Eiendom AS ble slettet etter fusjon. Gea Trafikksenter AS har innstilt bobehandlingen og er slettet

Til sammenligning ble det i uke 39 i fjor registrert 7 selskaper.