Trafikktallene i Ryfylketunnelen 2020

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Det er liten tvil om at trafikktallene i 2020 har gått over all forventning. Nær 2.5 millioner passeringer begge veier i Ryfylketunnelen alene, er et tall ingen kunne forutse før åpningen. Nå kunne heller ingen, før bommen gikk opp på Solbakk for like over 12 måneder siden, forutse at Ryfylketunnelen skulle være gratis i hele 2020.

I 2019 ble det registrert 633.021 biler i Tausambandet etter en nedgang på 7% siden 2017. Samtidig fraktet Høgsfjordsambandet 742.945 i 2019 etter en vekst på 5% siden 2017. Totalt fraktet de to sambandene 1.375.966 biler. Til sammenligning har 2.428.974 biler kjørt gjennom Ryfylketunnelen i 2020, noe som er nesten 80% mer biler en begge ferjesambandene fraktet året før tunnelen åpnet.

Les forrige ukes trafikktall i bunn av artikkelen

De høye trafikktallene kan uten tvil relateres til at tunnelen har vært gratis med unntak av bilens brukskostnad i den drøyt 14,4 kl lange tunnelen. Om under 1 måned er trolig bompengeutstyret skrudd på og nedbetalingen av de drøyt 11,8 milliardene er i gang. Dette vil utvilsomt også vise igjen på trafikktallene, men i hvilken grad kan bare spekuleres i.

  • – Alt går etter planen. Både leverandør og våre folk i Vegvesenet bekrefter at vi er i rute, sa Bjørn Roar Eriksen, prosjektleder i Statens vegvesen til NRK Rogaland tidligere i desember. Dermed ligger det an til bompengeinnkreving i Ryfastprosjektet (Ryfylketunnelen, Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen) fra 1.februar 2021.

Totalt i 2020 ble det registrert 2.428.974 kjøretøy i begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 6636 hver dag som er godt over prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det i 2020 totalt 1.214.983 passeringer, mens mot Solbakk var det 1.229.933 passeringer.

Forrige uke ble det registrert totalt 37902 kjøretøy i begge retninger som gir et snitt på 5415 hver dag. Mot Stavanger var det 19416 passeringer mens mot Solbakk var det 18486 passeringer. Det var mot Stavanger en liten oppgang på 2,32% fra uken før, mens mot Solbakk var det en reduksjon på hele 9,36% mot uken før.

Trafikktall uke 53

Mot Stavanger (+2,32%, +441):
Mandag: 3008
Tirsdag: 3096
Onsdag: 3098
Torsdag: 1666
Fredag: 2082
Lørdag: 2813
Søndag: 3653

Mot Solbakk (-9,36%, -1908):
Mandag: 3142
Tirsdag: 3205
Onsdag: 3392
Torsdag: 2151
Fredag: 1928
Lørdag: 2205
Søndag: 2463

Totalt (-3,73%, -1467):
Mandag: 6150
Tirsdag: 6301
Onsdag: 6490
Torsdag: 3817
Fredag: 4010
Lørdag: 5018
Søndag: 6116