Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke som var uken etter vinterferien ga forventet nedgang i trafikken i Ryfylketunnelen, med en nedgang på 8,67% sammenlignet med uken før. Nedgangen var stort sett jevnt fordelt i begge retninger, men mot Stavanger hadde en større nedgang sammenlignet med vinterferien.

Nedgangen forrige uke var ikke mer enn forventet all den tid forrige uke hadde totalt 32848 passeringer mot snittet de siste seks ukene som er på 32882. Sammenlignet med samme uke i fjor er nedgangen noe større på 16,16%, men tatt i betraktning at trafikken i 2020 er redusert med 14,47% sammenlignet med snittet av hele 2021 er heller ikke trafikknivået i år noe alarmerende.

Les også: Enormt fall i trafikken, første uken med bompenger

Statens vegvesen har tidligere uttalt at trafikken må være på minst 4850 passeringer i døgnet (ÅDT), og inntil videre ligger trafikken marginalt over etter noen goder uker på starten av året. Per uke 9 er ÅDT 5189, men har de siste ukene blitt redusert på grunn av lav trafikk. Det er allikevel ventet at trafikken i sommermånedene vil være såpass stor at lave trafikktall store deler av året eller kan forsvares.

Les også: På mandag starter bompengeinnkrevingen – Dette må du betale

  • Etter Statens vegvesens prognoser må trafikktallene ligge på 4850 passeringer per døgn begge veier i Ryfylketunnelen for at inntektene skal være høye nok til å forsvare dagens bompengetakster.

Totalt i uke 10 ble det registrert 32848 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 4693 hver dag som er marginalt under de siste prognosene til Statens Vegvesen på 4850. Mot Stavanger var det totalt 16352 passeringer, mens mot Solbakk 16496 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 10

Mot Stavanger (-10,84%, -1988):
Mandag: 2477
Tirsdag: 2516
Onsdag: 2451
Torsdag: 2362
Fredag: 2307
Lørdag: 1684
Søndag: 2555

Mot Solbakk (-6,41%, -1129):
Mandag: 2395
Tirsdag: 2495
Onsdag: 2405
Torsdag: 2586
Fredag: 3412
Lørdag: 1837
Søndag: 1366

Totalt (-8,67%, -3117):
Mandag: 4872
Tirsdag: 5011
Onsdag: 4856
Torsdag: 4948
Fredag: 5719
Lørdag: 3521
Søndag: 3921