Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke var det oppgang i trafikken i Ryfylketunnelen på om lag 6% sammenlignet med uken før. For andre uken dette året er trafikken høyere i år enn i fjor.

Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke viser at trafikken økte med 6% sammenlignet med uken før. Samtidig viser tallene at sammenlignet med samme uken i fjor, er det også en oppgang på 2,21%. Sammenlignet med snittet for hele 2020 er trafikktallet forrige uke drøyt 25% lavere noe som må sies som akseptable tall.

Les også: Enormt fall i trafikken, første uken med bompenger

Mye tyder på at trafikken i 2021 blir høyere enn forventet

Selv om trafikken falt med 34% første uken med bompengeinnkreving, så vil trafikktallene være naturlig lavere denne delen av året. Selv om fjoråret var et litt annerledes år der trafikken ble sterkt påvirket av koronasituasjonen, så viser tallene at snittet fra mai til september i fjor var på 7595 ÅDT mens øvrige deler av året var snittet på 5912 ÅDT.

Sammenlignet med fjorårets snitt fra januar til april ligger dagens ÅDT i 2021 bare 14% under. Dette viser at nedgangen fra i fjor er langt mindre enn først antatt.

Trafikken fra mai til september i år, vil på mange måter avgjøre hvor stor differansen fra fjoråret blir. Men det er absolutt ingenting som tyder på at trafikken i år skal bli mye lavere enn i fjor. Dersom en legger til grunn 14% reduksjon som hittil i år, vil gjennomsnittlig ÅDT i hele 2021 være sirka 5750.

Les også: På mandag starter bompengeinnkrevingen – Dette må du betale

  • I følge Statens vegvesens må trafikktallene ligge på 4850 passeringer per døgn (ÅDT) totalt for begge retninger i Ryfylketunnelen for at inntektene skal være høye nok til å forsvare dagens bompengetakster.

Totalt i uke 11 ble det registrert 34833 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 4976 hver dag, mot 6674 som var snittet for hele 2020. Mot Stavanger var det totalt 17321 passeringer, mens mot Solbakk 17512 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 11

Mot Stavanger (+5,93%, +969):
Mandag: 2406
Tirsdag: 2463
Onsdag: 2508
Torsdag: 2574
Fredag: 2541
Lørdag: 1690
Søndag: 3139

Mot Solbakk (+6,16%, +1016):
Mandag: 2445
Tirsdag: 2517
Onsdag: 2568
Torsdag: 2887
Fredag: 3693
Lørdag: 1805
Søndag: 1597

Totalt (+6,04%, +1985):
Mandag: 4851
Tirsdag: 4980
Onsdag: 5076
Torsdag: 5461
Fredag: 6234
Lørdag: 3495
Søndag: 4736