Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens Vegvesen

Forrige uke starten med en liten økning begge veier i tunnelen, men når koronaviruset meldte sitt inntog til Norge snudde tallene drastisk. Nedgang hele resten av uken.

Fredag, lørdag og søndag var nedgangen på over 1000 passeringer per døgn. Mest nedgang var det søndag med hele 1595 færre passeringer en søndagen uken før. Totalt forrige uke var nedgangen på 5097 passeringer.

Det ble mandag kjent at korona forsinker Ryfast-åpning og at bompengeinnkrevingen trolig også blir utsatt på lik linje. Tidligere har Kristian Bauge i Strategi og Stab hos Statens Vegvesen uttalt til iRyfylke at dersom prosjektet skulle bli ytterligere utsatt mot sommeren vil regionvegdirektøren måtte se på saken igjen. Hvorvidt dette vil skje i lys av koronaviruset er usikkert.

Totalt i uke 11 ble det registrert 34081 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 4869 hver dag som er godt over prognosene til Vegdirektoratet men allikevel lavere en noen gang. Mot Stavanger var det totalt 16934 passeringer, mens mot Solbakk 17147 passeringer forrige uke. Nedgang på 13% for hele uken, bare fredag til søndag hadde nedgang på 22% fra forrige uke. Nedgang 5097

Trafikktall uke 11 (tall i parentes endring fra uken før)

Mot Stavanger:
Mandag: 2614 (+60)
Tirsdag: 2506 (-146)
Onsdag: 2581 (-315)
Torsdag: 2516 (-367)
Fredag: 2298 (-513)
Lørdag: 2054 (-482)
Søndag: 2365 (-897)

Mot Solbakk:
Mandag: 2612 (+123)
Tirsdag: 2515 (-134)
Onsdag: 2632 (-330)
Torsdag: 2863 (-148)
Fredag: 3183 (-619)
Lørdag: 1914 (-631)
Søndag: 1428 (-698)

Totalt:
Mandag: 5226 (+183)
Tirsdag: 5021 (-280)
Onsdag: 5213 (-645)
Torsdag: 5379 (-515)
Fredag: 5481 (-1132)
Lørdag: 3968 (-1113)
Søndag: 3793 (-1595)

Legg igjen en kommentar