Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke gikk trafikken i Ryfylketunnelen noe ned totalt sett, men mot Solbakk var det en liten oppgang. Mot Stavanger gikk det derimot ned 8% sammenlignet med uken før. Fortsatt holder trafikktallene seg over den «gylne» grensen på 4850 passeringer i døgnet.

Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke viser at trafikken sank med marginale 1,74% sammenlignet med uken før.

Samtidig viser tallene at sammenlignet med samme uken i fjor, er det en enorm oppgang på hele 25,68%. Denne brutale økningen skyldes at uke 12 i fjor var første uken etter at de strengeste tiltakene i nyere tid ble innført for å prøve å forhindre spredningen av koronaviruset. Fra uke 10 til uke 12 i fjor sank trafikken hele 30% som et resultat av at store deler av befolkningen ble sittende hjemme med reiserestriksjoner og hjemmekontor.

Sammenlignet med snittet for hele 2020 er trafikktallet forrige uke 26,74% lavere noe som fremdeles må sies som akseptable tall, tatt i betraktning at Ryfylketunnelen var gratis å kjøre i i hele 2020.

Les også: Enormt fall i trafikken, første uken med bompenger

Kan tåle en reduksjon på 28% sammenlignet med 2020

Det har etter åpningen av Ryfylketunnelen vært spekulasjoner hvorvidt bompengenivået vil gi den trafikken som må basert på finansieringen av gigantprosjektet. iRyfylke som flere har fulgt trafikktallene fra første uken og til den dag i dag.

Oss som mange flere har vært bekymret for om trafikkgrunnlaget vil være stort nok til å forsvare bompengenivået. Statens Vegvesen har vært klare på at trafikktallet må ligge på rundt 4850 i snitt per døgn for å kunne forsvare bompengenivået. Per i dag har dette vært tilfelle kun tre av åtte uker med bompenger.

Sammenligner vi gjennomsnittet for hele 2020 som tross alt ble veldig berørt av koronapandemien, vil trafikktallet i 2021 kunne tåle hele 28% reduksjon. Hvorvidt Boreal starter opp igjen ferjedriften på Høgsfjorden, vil også kunne påvirke trafikktallene i Ryfylketunnelen men trolig ikke i større grad enn 100-200 biler i døgnet. For Ryfylketunnelen betyr det at et gjennomsnittlig nivå på cirka 5000 ÅDT vil forsvare en reduksjon på grunn av ferjen og samtidig for opprettholdelse av bompengenivået.

Les også: Åtte bøtelagt i Ryfylketunnelen

  • I følge Statens vegvesens må trafikktallene ligge på 4850 passeringer per døgn (ÅDT) totalt for begge retninger i Ryfylketunnelen for at inntektene skal være høye nok til å forsvare dagens bompengetakster.

Totalt i uke 12 ble det registrert 34227 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 4890 hver dag, mot 6674 som var snittet for hele 2020. Mot Stavanger var det totalt 15919 passeringer, mens mot Solbakk var det 18308 passeringer forrige uke.

Les også: Dette må du betale i bompenger i Ryfast

Trafikktall uke 12

Mot Stavanger (-8,09%, -1402):
Mandag: 2525
Tirsdag: 2498
Onsdag: 2590
Torsdag: 2496
Fredag: 2358
Lørdag: 1570
Søndag: 1882

Mot Solbakk (+4,55%, +796):
Mandag: 2455
Tirsdag: 2510
Onsdag: 2683
Torsdag: 2802
Fredag: 3829
Lørdag: 2557
Søndag: 1472

Totalt (-1,74%, -606):
Mandag: 4980
Tirsdag: 5008
Onsdag: 5273
Torsdag: 5298
Fredag: 6187
Lørdag: 4127
Søndag: 3354