Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke steg trafikken kraftig sammenlignet med uken før påske. Desidert størst økning er det mot Stavanger med hele 19,67% oppgang, mens mot Solbakk var oppgangen kun på 4,29%. Sammenlignet med samme uke i fjor økte trafikken forrige uke med hele 32,61%.

Skjevfordelingen i oppgangen er et resultat av at det uken før påske var mye større trafikk mot Solbakk enn mot Stavanger, noe som kan indikere at mange reiste på hytta allerede første helgen i «påskeuken». Selv om trafikken mot Stavanger økte med 19,67% fra uken før er det nå kun 42 passeringer som skiller løpene mot 2389 passeringer som skilte de to løpene uken før påske.

Når påsketrafikken får lagt seg fra i dag, vil vi nok se mer normale trafikktall. Og da er det alles ønske at trafikknivået kan fortsette trenden som har vært de siste ukene, men en gradvis økning fra årets bunnivå på 31796 i uke 5.

Sammenlignet med snittet for hele 2020 er trafikktallet forrige uke 18,35% lavere noe som fremdeles må sies som akseptable tall, tatt i betraktning at Ryfylketunnelen var gratis å kjøre i i hele 2020.

Les også: Enormt fall i trafikken, første uken med bompenger

Kan tåle en reduksjon på 28% sammenlignet med 2020

I forrige uke skrev vi at det etter åpningen av Ryfylketunnelen har vært spekulasjoner hvorvidt bompengenivået vil gi den trafikken som må til basert på finansieringen av gigantprosjektet. iRyfylke som flere har fulgt trafikktallene fra første uken og oppsummerer trafikken jevnlig.

Oss som mange har vært bekymret for om trafikkgrunnlaget vil være stort nok til å forsvare bompengenivået. Statens Vegvesen har vært klare på at trafikktallet må ligge på 4850 i snitt per døgn for å kunne forsvare bompengenivået.

Sammenligner vi gjennomsnittet for hele 2020 som tross alt ble veldig berørt av koronapandemien, vil trafikktallet i 2021 kunne tåle hele 28% reduksjon. Hvorvidt Boreal starter opp igjen ferjedriften på Høgsfjorden, vil også kunne påvirke trafikktallene i Ryfylketunnelen men trolig ikke i større grad enn 100-200 biler i døgnet. For Ryfylketunnelen betyr det at et gjennomsnittlig nivå på cirka 5000 ÅDT vil forsvare en reduksjon på grunn av ferjen og samtidig for opprettholdelse av bompengenivået.

Les også: Åtte bøtelagt i Ryfylketunnelen

  • I følge Statens vegvesens må trafikktallene ligge på 4850 passeringer per døgn (ÅDT) totalt for begge retninger i Ryfylketunnelen for at inntektene skal være høye nok til å forsvare dagens bompengetakster.

Totalt i uke 13 ble det registrert 38144 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 5449 hver dag, mot 6674 som var snittet for hele 2020. Mot Stavanger var det totalt 19051 passeringer, mens mot Solbakk var det 19093 passeringer forrige uke.

Les også: Dette må du betale i bompenger i Ryfast

Trafikktall uke 13

Mot Stavanger (+19,67%, +3132):
Mandag: 2457
Tirsdag: 2438
Onsdag: 2208
Torsdag: 2446
Fredag: 2869
Lørdag: 2825
Søndag: 3808

Mot Solbakk (+4,29%, +785):
Mandag: 2613
Tirsdag: 2913
Onsdag: 3848
Torsdag: 3371
Fredag: 2871
Lørdag: 2217
Søndag: 1260

Totalt (+11,44%, +3917):
Mandag: 5070
Tirsdag: 5351
Onsdag: 6056
Torsdag: 5817
Fredag: 5740
Lørdag: 5042
Søndag: 5068