Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

I forrige uke sank naturlig nok trafikktallene etter påske og resultatet er hele 19% nedgang i tillegg går to av dagene inn som dager med lavest trafikktall etter bompengeinnkrevingen startet.

Trafikktallene i forrige uke viser at det er stor nedgang i begge retninger i Ryfylketunnelen, men mot Solbakk bemerker seg som den retningen med størst nedgang. Her var nedgangen hele 23,8% mot 14,3% nedgang mot Stavanger.

I forrige uke ble også det laveste trafikktallet mot Stavanger og mot Solbakk registrert etter at bompengeinnkrevingen startet. Mot Stavanger ble det lørdag 10.april kun registrert 1397 passeringer i tillegg ble det mot Solbakk mandag 2.påskedag kun registrert 1134 passeringer. Disse lave passeringstallene er for øvrig også de laveste passeringstallene mot Stavanger og Solbakk på en og samme dag.

Fremdeles godt innenfor samlet sett

Passeringstallene i Ryfylketunnelen er på tross av lave passeringstall forrige uke, godt innenfor når det kommer til forventet ÅDT. Gjennomsnittet i 2021 er per uke 14 på 5087 passeringer per dag, noe som er cirka 5% høyere enn det trafikkgrunnlaget som må være i tunnelen for å forsvare bompengenivået.

Trafikken vil med all sannsynlighet naturlig nok øke noe når flere kommer tilbake til vanlig arbeid og særlig når sommertrafikken starter. Ukene med størst trafikkgrunnlag i 2020 er nettopp samlet rundt skoleferien. Dette gir selvsagt håp og tro på at gjennomsnittet i 2021 fremdeles kan ende opp på prognosen.

Les også: Enormt fall i trafikken, første uken med bompenger

  • I følge Statens vegvesens må trafikktallene ligge på 4850 passeringer per døgn (ÅDT) totalt for begge retninger i Ryfylketunnelen for at inntektene skal være høye nok til å forsvare dagens bompengetakster.

Totalt i uke 14 ble det registrert 30870 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 4410 hver dag, mot 6674 som var snittet for hele 2020. Mot Stavanger var det totalt 16319 passeringer, mens mot Solbakk var det 14551 passeringer forrige uke.

Les også: Dette må du betale i bompenger i Ryfast

Trafikktall uke 14

Mot Stavanger (-14,34%, -2732):
Mandag: 2940
Tirsdag: 2271
Onsdag: 2302
Torsdag: 2275
Fredag: 2267
Lørdag: 1397
Søndag: 2867

Mot Solbakk (-23,79%, -4542):
Mandag: 1134
Tirsdag: 2084
Onsdag: 2291
Torsdag: 2400
Fredag: 3136
Lørdag: 1650
Søndag: 1856

Totalt (-19,07%, -7274):
Mandag: 4074
Tirsdag: 4355
Onsdag: 4593
Torsdag: 4675
Fredag: 5403
Lørdag: 3047
Søndag: 4723