Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

I forrige uke steg trafikktallene etter nedgangen etter påske og resultatet er hele 22,09% oppgang. I tillegg går lørdagen forrige uke inn som en av de beste etter at bompengeinnkrevingen startet.

Uke 15 i år er også 1,23% høyere enn samme uke i fjor, noe som tyder på at trafikken i Ryfylketunnelen er sunn og uten store avvik fra fjoråret. Forrige uke er også kun 19% lavere enn snittet av hele 2020, noe som understøtter at trafikktallene varierer naturlig med ser ut til å ligge godt an.

Det er også nå drøye to måneder til skoleferie, noe som uten tvil vil vises igjen på trafikktallene. Boreal har også signalisert at de vil starte opp igjen Høgsfjordsambandet i juni, noe som kan bety litt redusert trafikk i Ryfylketunnelen. Men totalt sett ligger trafikktallene veldig godt an helhetlig.

Les også: Enormt fall i trafikken, første uken med bompenger

  • I følge Statens vegvesens må trafikktallene ligge på 4850 passeringer per døgn (ÅDT) totalt for begge retninger i Ryfylketunnelen for at inntektene skal være høye nok til å forsvare dagens bompengetakster.

Totalt i uke 15 ble det registrert 37688 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 5384 hver dag, mot 6674 som var snittet for hele 2020. Mot Stavanger var det totalt 18604 passeringer, mens mot Solbakk var det 19084 passeringer forrige uke.

Les også: Dette må du betale i bompenger i Ryfast

Trafikktall uke 15

Mot Stavanger (+14%, +2285):
Mandag: 2416
Tirsdag: 2480
Onsdag: 2474
Torsdag: 2566
Fredag: 2511
Lørdag: 1939
Søndag: 4218

Mot Solbakk (+31,15%, +4533):
Mandag: 2386
Tirsdag: 2542
Onsdag: 2665
Torsdag: 3052
Fredag: 4157
Lørdag: 2191
Søndag: 2091

Totalt (+22,09%, +6818):
Mandag: 4802
Tirsdag: 5022
Onsdag: 5139
Torsdag: 5618
Fredag: 6668
Lørdag: 4130
Søndag: 6309