Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

I forrige uke steg trafikktallene marginalt etter en stor oppgang uken før på hele 22,09%. Forrige uke derimot steg meg 0,30% sammenlignet med uken før. Mot samme uke i fjor er det en nedgang på 5,77%.

Forrige uke er kun 19% lavere enn snittet av hele 2020, noe som understøtter at trafikktallene varierer naturlig men ser ut til å ligge godt an i forhold til i fjor. Forrige uke ligger også godt over snittet som ligger til grunn for finansieringen.

Etter de siste ukers oppgang i trafikken ligger nå gjennomsnittet etter bompengeinnkrevingen startet, for første over prognosen på 4850 ÅDT. Med forrige ukes trafikktall ligger snittet på 4891 når vi snart går inn i de månedene hvor man forventer de høyeste trafikktallene i Ryfylketunnelen.

Les også: Enormt fall i trafikken, første uken med bompenger

  • I følge Statens vegvesens må trafikktallene ligge på 4850 passeringer per døgn (ÅDT) totalt for begge retninger i Ryfylketunnelen for at inntektene skal være høye nok til å forsvare dagens bompengetakster.

Totalt i uke 16 ble det registrert 37802 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 5400 hver dag, mot 6674 som var snittet for hele 2020. Mot Stavanger var det totalt 18867 passeringer, mens mot Solbakk var det 18935 passeringer forrige uke.

Les også: Dette må du betale i bompenger i Ryfast

Trafikktall uke 16

Mot Stavanger (+1,41%, +263):
Mandag: 2665
Tirsdag: 2560
Onsdag: 2406
Torsdag: 2533
Fredag: 2556
Lørdag: 2005
Søndag: 4142

Mot Solbakk (-0,78%, -149):
Mandag: 2467
Tirsdag: 2440
Onsdag: 2486
Torsdag: 2980
Fredag: 4167
Lørdag: 2263
Søndag: 2132

Totalt (+0,30%, +114):
Mandag: 5132
Tirsdag: 5000
Onsdag: 4892
Torsdag: 5513
Fredag: 6723
Lørdag: 4268
Søndag: 6274