Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

I forrige uke steg trafikktallene ytterligere etter to foregående uker med økning. Forrige uke økte trafikken med 3,80% sammenlignet med uken før, og uke 17 går inn som den uken med flest passeringer etter bompengeinnkrevingen startet.

Trafikken har de siste tre ukene økt med hele 27% etter at trafikktallene var på et bunnivå dette året i uke 14. Trafikktallene forrige uke viser oss også at uke 17 er den uken med aller flest passeringer etter at bompengeinnkrevingen startet i Ryfylketunnelen.

I forrige uke var det økning alle dager, med unntak av mandag og søndag. Begge dagene er nedgangen marginal i begge retninger.

Forrige uke er kun 16% lavere enn snittet av hele 2020, noe som understøtter at trafikktallene varierer naturlig men ser ut til å ligge godt an i forhold til i fjor. Forrige uke ligger også godt over snittet som ligger til grunn for finansieringen.

Les også: Enormt fall i trafikken, første uken med bompenger

  • I følge Statens vegvesens må trafikktallene ligge på 4850 passeringer per døgn (ÅDT) totalt for begge retninger i Ryfylketunnelen for at inntektene skal være høye nok til å forsvare dagens bompengetakster.

Totalt i uke 17 ble det registrert 39239 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 5606 hver dag, mot 6674 som var snittet for hele 2020. Mot Stavanger var det totalt 19619 passeringer, mens mot Solbakk var det 19620 passeringer forrige uke.

Les også: Dette må du betale i bompenger i Ryfast

Trafikktall uke 17

Mot Stavanger (+3,99%, +752):
Mandag: 2646
Tirsdag: 2592
Onsdag: 2524
Torsdag: 2676
Fredag: 2682
Lørdag: 2299
Søndag: 4200

Mot Solbakk (+3,62%, +685):
Mandag: 2452
Tirsdag: 2580
Onsdag: 2668
Torsdag: 3098
Fredag: 4302
Lørdag: 2492
Søndag: 2028

Totalt (+3,80%, +1437):
Mandag: 5098
Tirsdag: 5172
Onsdag: 5192
Torsdag: 5774
Fredag: 6984
Lørdag: 4791
Søndag: 6228