Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke var det absolutt ingenting som tyder på koronakrise, ihvertfall ikke når en ser på passeringstallene i Ryfylketunnelen. Uke 17 tangerer alle rekorder og seiler opp som uken med flest passeringer siden åpningen av Ryfylketunnelen.

Dette er også 30% vekst sett i forhold til uke 10 som var uken før hele Norge stengte ned. I uke 10 var trafikktallene på 39178 mens uke 11 når skole, barnehager og flere bedrifter stengte ned var tallet på 34081. Etter dette sank gradvis trafikktallene hvor det laveste under koronasituasjonen har vært uke 12 med så lite som 27233 passeringer i Ryfylketunnelen

Over 50.000 passeringer på en uke

Mens det er en liten nedgang mot Stavanger mandag og en nedgang på 812 passeringer mot Solbakk på søndag, så er det ellers en økning alle dager i uken. Størst økning fra uken før er det allikevel på onsdag hvor trafikken økte med hele 2974 passeringer. Søndag er en av dagene med minst vekst, men allikevel er det totale tallet på 9084 som er klart høyeste hele uken.

Totalt i uke 17 ble det registrert 51167 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 7310  hver dag som er over det dobbelte av de siste prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 25497 passeringer, mens mot Solbakk 25670 passeringer forrige uke. Disse tallene gir en oppgang på 27,55% fra uken før, og fra mandag 9. mars har nedgangen etter koronakrisen snudd til en oppgang på 30,60% en oppgang fra en økning på 2,39% i forrige uke.

Trafikktall uke 17 (tall i parentes endring fra uken før)

Mot Stavanger:
Mandag: 2821 (-233)
Tirsdag: 3037 (+862)
Onsdag: 3606 (+1423)
Torsdag: 3573 (+1067)
Fredag: 3174 (+385)
Lørdag: 3355 (+79)
Søndag: 5931 (+1874)

Mot Solbakk:
Mandag: 3399 (+529)
Tirsdag: 3232 (+1071)
Onsdag: 3617 (+1551)
Torsdag: 4001 (+1558)
Fredag: 4753 (+1632)
Lørdag: 3515 (+65)
Søndag: 3153 (-812)

Totalt:
Mandag: 6220 (+296)
Tirsdag: 6269  (+1933)
Onsdag: 7223 (+2974)
Torsdag: 7574 (+2625)
Fredag: 7927 (+2017)
Lørdag: 6870 (+144)
Søndag: 9084 (+1062)