Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

I forrige uke sank trafikktallene etter tre uker med god økning. På tross av dette er snittet per dag godt over det snittet som i følge Statens vegvesen må til for å forsvare bompengetakstene. Reduksjonen fra uken før var på i underkant av 7% mens sammenlignet med samme uke i 2020 er reduksjonen på 26,51%.

Trafikken har de siste tre ukene økt med hele 27% etter at trafikktallene var på et bunnivå dette året i uke 14. Trafikktallene forrige uke viser at trafikktallene har gått ned litt igjen sammenlignet med snittet de tre foregående ukene. I uke 18 i fjor var trafikken hele 13170 passeringer høyere for hele uken enn uke 18 i år.

I forrige uke var det nedgang samtlige dager, med unntak av mot Stavanger på lørdag og mot Solbakk mandag. De øvrige dagene er nedgangen allikevel marginal, med unntak av enkelte dager.

Selv med reduksjon i trafikktallene forrige uke, er det ingen grunn til bekymring skal en tro trenden.

Les også: Enormt fall i trafikken, første uken med bompenger

  • I følge Statens vegvesens må trafikktallene ligge på 4850 passeringer per døgn (ÅDT) totalt for begge retninger i Ryfylketunnelen for at inntektene skal være høye nok til å forsvare dagens bompengetakster.

Totalt i uke 18 ble det registrert 36500 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 5214 hver dag, mot 6674 som var snittet for hele 2020. Mot Stavanger var det totalt 18270 passeringer, mens mot Solbakk var det 18230 passeringer forrige uke.

Les også: Dette må du betale i bompenger i Ryfast

Trafikktall uke 18

Mot Stavanger (-6,88%, -1349):
Mandag: 2640
Tirsdag: 2401
Onsdag: 2514
Torsdag: 2671
Fredag: 2675
Lørdag: 2313
Søndag: 3056

Mot Solbakk (-7,08%, -1390):
Mandag: 2485
Tirsdag: 2412
Onsdag: 2568
Torsdag: 2964
Fredag: 3929
Lørdag: 2344
Søndag: 1528

Totalt (-6,98%, -2739):
Mandag: 5125
Tirsdag: 4813
Onsdag: 5082
Torsdag: 5635
Fredag: 6604
Lørdag: 4657
Søndag: 4584