Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke viser godt at hyttefolkene er tilbake for fullt selv om uken før forrige tangerte alle rekorder med flest passeringer siden åpningen av Ryfylketunnelen. De siste to ukene er det registrert over 100.000 passeringer i Ryfylketunnelen.

Tallene viser at det forrige uke har vært en svak nedgang på 2,93% i forhold til uken før. Uken før derimot viste at trafikken var høyere en noen gang, og forrige uke viser samme trend. Uke 18 hadde som uken før, flere passeringer en majoriteten av ukene før koronasituasjonen oppstod.

Tett opp til 50.000 passeringer på en uke

Mens det er nedgang mandag, tirsdag, onsdag, fredag og lørdag viser fremdeles tallene at den totale nedgangen er marginal. Torsdag og søndag som var de store utfartsdagene forrige uke og bidrog med en oppgang på 1395 sammen. En nedgang på 2,93% tilsvarende 1497 passeringer er status for uke 18, mye berget av oppgangen på utfartsdagene.

Totalt i uke 18 ble det registrert 49670 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 7096 hver dag som fremdeles er over det dobbelte av de siste prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 24696 passeringer, mens mot Solbakk 24974 passeringer forrige uke. Disse tallene gir en nedgang på 2,93% fra uken før, og fra mandag 9. mars er fremdeles nedgangen snudd til en oppgang på 26,78%.

Trafikktall uke 18 (tall i parentes endring fra uken før)

Mot Stavanger:
Mandag: 2875 (+54)
Tirsdag: 2886 (-151)
Onsdag: 3077 (-529)
Torsdag: 3161 (-412)
Fredag: 2966 (-208)
Lørdag: 3369 (+14)
Søndag: 6362 (+431)

Mot Solbakk:
Mandag: 2780 (-619)
Tirsdag: 2909 (-323)
Onsdag: 3311 (-306)
Torsdag: 5199 (+1198)
Fredag: 4056 (-697)
Lørdag: 3388 (-127)
Søndag: 3331 (+178)

Totalt:
Mandag: 5655 (-565)
Tirsdag: 5795 (-474)
Onsdag: 6388 (-835)
Torsdag: 8360 (+786)
Fredag: 7022 (-905)
Lørdag: 6757 (-113)
Søndag: 9693 (+609)