Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

I forrige uke steg trafikktallene over 11% sammenlignet med uken før. Uke 19 har også den neste høyeste trafikken i hele 2021 og de høyeste passeringstallene siden bompengeinnkrevingen startet.

Uten tvil har de høye trafikktallene sin årsak med at Kristi Himmelfart og 17.mai ga langhelg for de som tok fri den inneklemte fredagen. Dette understøttes av trafikktallene mot Solbakk onsdag som nær de høyeste på en enkel dag i hele 2021, med 5017 passeringer mot Solbakk.

Mot Solbakk alene steg trafikken 15,67% sammenlignet med uken før mens mot Stavanger var økningen 6,90%.

Gjennomsnittet per dag hele forrige uke viser også 5802 passeringer, noe som her nær 1000 passeringer mer per dag enn det som må til for å forsvare dagens bompengenivå.

Sammenlignet med fjoråret går vi nå snart inn i en tid hvor trafikken i 2020 var veldig høy i Ryfylketunnelen. Fra uke 22 i fjor og i 12 uker fremover lå trafikken på ett snitt sirka 16.000 høyere enn forrige uke. En vil med all sannsynlighet derfor se en relativt stor økning i trafikkene de kommende ukene og månedene fremover.

Les også: Enormt fall i trafikken, første uken med bompenger

  • I følge Statens vegvesens må trafikktallene ligge på 4850 passeringer per døgn (ÅDT) totalt for begge retninger i Ryfylketunnelen for at inntektene skal være høye nok til å forsvare dagens bompengetakster.

Totalt i uke 19 ble det registrert 40617  kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 5802 hver dag, mot 6674 som var snittet for hele 2020. Mot Stavanger var det totalt 19530 passeringer, mens mot Solbakk var det 21087 passeringer forrige uke.

Les også: Dette må du betale i bompenger i Ryfast

Trafikktall uke 19

Mot Stavanger (+6,90%, +1260):
Mandag: 2556
Tirsdag: 2818
Onsdag: 2997
Torsdag: 2458
Fredag: 2909
Lørdag: 2313
Søndag: 3479

Mot Solbakk (+15,67%, +2857):
Mandag: 2457
Tirsdag: 2975
Onsdag: 5017
Torsdag: 3304
Fredag: 3253
Lørdag: 2076
Søndag: 2005

Totalt (+11,28%, +4117):
Mandag: 5013
Tirsdag: 5793
Onsdag: 8014
Torsdag: 5762
Fredag: 6162
Lørdag: 4389
Søndag: 5484