Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke er det en liten nedgang fra uken før, men fremdeles er det totale passeringstallet innenfor topp 5 uker etter åpningen av Ryfylketunnelen.

Mot Stavanger var det en liten nedgang på -4,67%, mens mot Solbakk var nedgangen en smule større med -5,36%. Totalt sett hadde forrige uke en nedgang på -5,02% mot uken før. Oppgangen etter uke 12 er allikevel utrolige 73,24%. Uke 12 var uken etter at Norge stengte ned, da sank passeringstallene med 7000 på en uke. Etter at hytteforbudet opphevde har de siste tre ukene hatt høyere passeringstall alle ukene, med unntak av uken tunnelen åpnet.

Nærmer seg 800.000 passeringer

Det er ikke lenge siden passeringstallene i Ryfylketunnelen passerte 700.000, og med de siste ukers ekstreme trafikktall vil over 800.000 passeringer trolig nås i inneværende uke. Kostnadsmessig betyr dette i størrelsesorden godt over 100 millioner kroner i tapte inntekter for Ryfast prosjektet.

  • Nylig meldte Strandbuen at personell fra den spanske underleverandøren enda venter på utreisetillatelse. Dette betyr at når oppstart av bompengeinnkrevning enda er usikkert.

Totalt i uke 19 ble det registrert 47179 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 6740 hver dag som fremdeles er langt over de siste prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 23543 passeringer, mens mot Solbakk 23636 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 19

Mot Stavanger (-4,67%, -1153):
Mandag: 3028
Tirsdag: 3142
Onsdag: 3090
Torsdag: 3266
Fredag: 3137
Lørdag: 2756
Søndag: 5124

Mot Solbakk (-5,36%, -1338):
Mandag: 2891
Tirsdag: 3196
Onsdag: 3215
Torsdag: 3540
Fredag: 4606
Lørdag: 2893
Søndag: 3295

Totalt (-5,02%, -2491):
Mandag: 5919
Tirsdag: 6338
Onsdag: 6305
Torsdag: 6806
Fredag: 7743
Lørdag: 5649
Søndag: 8419