Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

I forrige uke gikk trafikken opp i overkant av 3% i forhold til uken før. Fremdeles er gjennomsnittet hver dag i forrige uke ikke høyere en 5278 mot snittet på 6674 i hele 2020.

Sammenlignet med uke 2 i fjor er trafikken i år nesten 20% lavere. Tatt i betraktning at Ryfylketunnelen kun hadde vært åpen i 2 1/2 uke på dette tidspunktet i fjor så er det ikke alarmerende. Men en kan tydelig se at trafikken har gradvis sunket siden oktober i fjor frem til nå. Hvorvidt dette skyldes koronapandemien eller andre forhold er vanskelig å tyde.

Men det er liten tvil om at både hyttelivet og turbesøk er mer fraværende både med tanke på årstiden men også på grunn av koronasituasjonen.

– Les også: Trafikktallene i Ryfylketunnelen 2020

  • 4.januar sa prosjektleder Bjørn Roar Eriksen i Statens vegvesen til Strandbuen at det er god samhandling mellom aktørene i prosjektet, og vi er trygge på at vi når de tidsfristene som vi har kommunisert hele veien. Det går dermed mot start i bompengeinnkrevingen 1.februar 2021, 18 måneder etter at Ryfylketunnelen ble åpnet.

Totalt i uke 2 ble det registrert 36949 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 5278 hver dag som er marginalt over de siste prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 18505 passeringer, mens mot Solbakk 18444 passeringer forrige uke.

– Les også: Bil tok fyr i Ryfylketunnelen

Trafikktall uke 2

Mot Stavanger (+1,38%, +252):
Mandag: 2497
Tirsdag: 2557
Onsdag: 2596
Torsdag: 2726
Fredag: 2807
Lørdag: 2249
Søndag: 3073

Mot Solbakk (+5,17%, +907):
Mandag: 2417
Tirsdag: 2522
Onsdag: 2651
Torsdag: 3007
Fredag: 3977
Lørdag: 2277
Søndag: 1593

Totalt (+3,24%, +1159):
Mandag: 4914
Tirsdag: 5079
Onsdag: 5247
Torsdag: 5733
Fredag: 6784
Lørdag: 4526
Søndag: 4666