Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens Vegvesen

Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke hadde en markant nedgang totalt sett, men også denne uken er det søndag som har flest passeringer. På søndag var det 7308 registrerte kjøretøy som passerte de to tellepunktene i Ryfylketunnelen med henholdsvis 4073 mot Stavanger og 3235 mot Solbakk. Nedgangen denne søndagen alene var på 1831 kjøretøy og stod for sirka 80% av nedgangen forrige uke.

Hundvågtunnelen åpner ikke før i mars og det blir gratis passering i Ryfylketunnelen en god måned til.

Det er vanskelig å se noen sammenheng i nedgangen med unntak av søndagen. Forrige uke var det nedgang mandag, torsdag, lørdag og søndag. Uken før var det eksempelvis oppgang mandag, torsdag og lørdag.

Totalt i uke 4 ble det registrert 41837 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 5977 hver dag som enda er godt over prognosene til Vegdirektoratet.

Den siste trafikkprognosen til Vegdirektoratet var 3200 ÅDT når innkrevingen har startet. Det er ventet at trafikken vil falle når betalingen starter i tunnelene, men hvor mye er det ingen som vet. Fremdeles ligger trafikktallene godt over trafikkprognosene både i Stortingsproposisjonen på 4200 men også de siste prognosene til Vegdirektoratet på 3200 ÅDT.

Mot Stavanger var det totalt 20804 passeringer, mens mot Solbakk 21033 passeringer forrige uke.

For uke 4 ble det markant nedgang med -2315 passeringer totalt som tilsvarer en nedgang på rett over 5%

Trafikktall uke 4 (tall i parantes endring fra uken før)

Mot Stavanger:
Mandag: 2576 (-76)
Tirsdag: 2705 (+82)
Onsdag: 2914 (+157)
Torsdag: 2699 (-201)
Fredag: 2851 (+49)
Lørdag: 2986 (-154)
Søndag: 4073 (-886)

Mot Solbakk:
Mandag: 2514 (-139)
Tirsdag: 2736 (+34)
Onsdag: 2983 (+157)
Torsdag: 2817  (-257)
Fredag: 3616 (+65)
Lørdag: 3132 (-182)
Søndag: 3235 (-945)

Totalt:
Mandag: 5090 (-215)
Tirsdag: 5441 (+116)
Onsdag: 5897 (+314)
Torsdag: 5516 (-477)
Fredag: 6467 (+114)
Lørdag: 6118 (-336)
Søndag: 7308 (-1831)

Legg igjen en kommentar