Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

På tross av en reduksjon i trafikken forrige uke med 3,10% er allikevel uken en av de mest trafikkerte i år. Reduksjonen fra uken før er marginal og etter at uke 19 var nest høyest i år gir den lille reduksjonen også høye tall for forrige uke.

Pinsen ga fredag rekordhøye trafikktall mot Solbakk, og at 2.pinsedag er i en ny uke er trolig grunnen til at trafikktallene samlet sett reduseres sammenlignet med uken før. Allikevel er det ingen grunn til å reagere på trafikktallene som samlet sett er veldig høye.

Mot Solbakk ga trafikktallene neste høyeste antall passeringer på en fredag i hele 2021. Dette på tross av at passeringene mot Solbakk samlet sett gikk ned 4,37%. Alle passeringene mot Solbakk hele forrige uke plasserer også hele uken på tredje plass over høyeste passeringer en hel uke mot Solbakk.

Gjennomsnittet per dag hele forrige uke viser også 5623 passeringer, noe som er marginalt under forrige uke og fremdeles er godt over det som må til for å forsvare dagens bompengenivå.

Sammenlignet med samme uke i fjor er reduksjonen 8,78% som tilsvarer 3788 passeringer færre på en hel uke.

Les også: Enormt fall i trafikken, første uken med bompenger

  • I følge Statens vegvesens må trafikktallene ligge på 4850 passeringer per døgn (ÅDT) totalt for begge retninger i Ryfylketunnelen for at inntektene skal være høye nok til å forsvare dagens bompengetakster.

Totalt i uke 20 ble det registrert 39358 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 5623 hver dag, mot 6674 som var snittet for hele 2020. Mot Stavanger var det totalt 19193 passeringer, mens mot Solbakk var det 20165 passeringer forrige uke.

Les også: Dette må du betale i bompenger i Ryfast

Trafikktall uke 20

Mot Stavanger (-1,73%, -337):
Mandag: 3285
Tirsdag: 2843
Onsdag: 2780
Torsdag: 2993
Fredag: 2839
Lørdag: 1956
Søndag: 2497

Mot Solbakk (-4,37%, -922):
Mandag: 1900
Tirsdag: 2670
Onsdag: 2909
Torsdag: 3457
Fredag: 4729
Lørdag: 2603
Søndag: 1897

Totalt (-3,10%, -1259):
Mandag: 5185
Tirsdag: 5513
Onsdag: 5689
Torsdag: 6450
Fredag: 7568
Lørdag: 4559
Søndag: 4394