Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke er det en liten nedgang fra uken før, men fremdeles er passeringstallen helt akseptable. Fjerde mest passeringer av de siste 10 ukene.

Mot Stavanger var det en nedgang på -8,77%, mens mot Solbakk var nedgangen en smule mindre med -8,33%. Totalt sett hadde forrige uke en nedgang på -8,55% mot uken før. Oppgangen etter uke 12 har nå krympet til 58,43%. Uke 12 var uken etter at Norge stengte ned, da sank passeringstallene med 7000 på en uke.

Etter at hytteforbudet opphevde har  de siste tre ukene hatt høyere passeringstall alle ukene, med unntak av uken tunnelen åpnet. Men siden uke 17 ser en fremdeles trenden med avtakende passeringstall

Over 800.000 passeringer

I løpet av forrige uke passerte passeringstallene i Ryfylketunnelen 800.000 passeringer siden åpningen 30.des 2019. Dette utgjør trolig allikevel minst over 110 millioner i tapte bompengeinntekter.

  • 15.juni skal regjeringen offentliggjøre nye vurderinger når det kommer til reise mellom europeiske land. Bompengeinnkrevingen lar trolig vente på seg til over sommeren, selv om den spanske leverandøren skulle få utreise og/eller innreise etter 15.juni.

Totalt i uke 20 ble det registrert 43146 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 6164 hver dag som fremdeles er langt over de siste prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 21479 passeringer, mens mot Solbakk 21667 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 20

Mot Stavanger (-8,77%, -2064):
Mandag: 3174
Tirsdag: 2973
Onsdag: 3304
Torsdag: 3226
Fredag: 3149
Lørdag: 2514
Søndag: 3139

Mot Solbakk (-8,33%, -1969):
Mandag: 2994
Tirsdag: 3182
Onsdag: 3410
Torsdag: 3365
Fredag: 3967
Lørdag: 2360
Søndag: 2389

Totalt (-8,55%, -4033):
Mandag: 6168
Tirsdag: 6155
Onsdag: 6714
Torsdag: 6591
Fredag: 7116
Lørdag: 4874
Søndag: 5528