Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Eksplosiv vekst i trafikken forrige uke etter at hjemfarten i pinsen falt på denne uken. Uken totalt sett hadde nest høyest trafikktall i hele 2021. Kun uken før bompengeinnkrevingen startet hadde høyere trafikk enn forrige uke.

Pinsen ga fredag i uke 20 rekordhøye trafikktall mot Solbakk, og 2.pinsedag ga stor vekst for forrige uke. 2.pinsedag sto ikke alene for den store veksten. Også trafikktallene mot Solbakk fredag forrige uke bidro stort med nest høyeste passeringstall mot Solbakk i 2021.

Mot Stavanger ga trafikktallene også neste høyeste antall passeringer samlet på en uke i hele 2021. Med en vekst på 21,05% mot Stavanger og en vekst på 6,20% mot Solbakk ga uken samlet sett en vekst på hele 13,44% sammenlignet med uken før.

Gjennomsnittet per dag hele forrige uke viser også 6378 passeringer, noe som er hele 700 passeringer opp fra forrige uke og fremdeles er godt over det som må til for å forsvare dagens bompengenivå.

Sammenlignet med samme uke i fjor er reduksjonen på 17,05% som tilsvarer 9177 passeringer færre på en hel uke.

I grafen over kan en se at gjennomsnittet for 2021 tilsynelatende følger samme vekst som mot sommeren i fjor. I fjor sommer lå trafikken på i overkant av 8000 passeringer per døgn i snitt. Men en kalkulert reduksjon på grunn av bompenger på 20% vil trafikken ligge på rundt 6500 i snitt per dag. Og med 4850 som den gylne «grense» kan en se at det er godt rom mellom nedre grense og hva en trolig kan forvente av trafikk.

Les også: Enormt fall i trafikken, første uken med bompenger

  • I følge Statens vegvesens må trafikktallene ligge på 4850 passeringer per døgn (ÅDT) totalt for begge retninger i Ryfylketunnelen for at inntektene skal være høye nok til å forsvare dagens bompengetakster.

Totalt i uke 21 ble det registrert 44649 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 6378 hver dag, mot 6674 som var snittet for hele 2020. Mot Stavanger var det totalt 23234 passeringer, mens mot Solbakk var det 21415 passeringer forrige uke.

Les også: Dette må du betale i bompenger i Ryfast

Trafikktall uke 21

Mot Stavanger (+21,05%, +4041):
Mandag: 4057
Tirsdag: 2880
Onsdag: 2835
Torsdag: 3134
Fredag: 3007
Lørdag: 2566
Søndag: 4755

Mot Solbakk (+6,20%, +1250):
Mandag: 1815
Tirsdag: 2745
Onsdag: 2960
Torsdag: 3578
Fredag: 4970
Lørdag: 2952
Søndag: 2395

Totalt (+13,44%, +5291):
Mandag: 5872
Tirsdag: 5625
Onsdag: 5795
Torsdag: 6712
Fredag: 7977
Lørdag: 5518
Søndag: 7150