Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke viser en enorm oppgang i trafikken igjen med nest mest passeringer siden åpningen 3.des 2019.

Mot Stavanger var det en oppgang på +24,08%, mens mot Solbakk var oppgangen en smule større med +25,42%. Totalt sett hadde forrige uke en oppgang på 24,75% mot uken før. Oppgangen etter uke 12 er nå på utrolige 97,65%. Uke 12 var uken etter at Norge stengte ned, da sank passeringstallene med 7000 på en uke. Nå har dette snudd og bare mot forrige uke har passeringstallene steget med over 10.000.

Totalt i uke 21 ble det registrert 53826 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 7689 hver dag som er langt over alle prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 26652 passeringer, mens mot Solbakk 27174 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 21

Mot Stavanger (+24,08%, +5173):
Mandag: 3140
Tirsdag: 3348
Onsdag: 3509
Torsdag: 4545
Fredag: 3806
Lørdag: 3438
Søndag: 4866

Mot Solbakk (+25,42%, +5507):
Mandag: 3230
Tirsdag: 3814
Onsdag: 5857
Torsdag: 5144
Fredag: 3883
Lørdag: 2887
Søndag: 2359

Totalt (+24,75%, +10680):
Mandag: 6370
Tirsdag: 7162
Onsdag: 9366
Torsdag: 9689
Fredag: 7689
Lørdag: 6325
Søndag: 7225