Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Etter en eksplosiv vekst gikk trafikken marginal opp forrige uke. Trafikken er nå nær det høyeste i hele 2021, noe som gir optimisme for trafikktallene samlet for hele året.

Etter at pinsen og deretter 2.pinsedag bidro til god vekst tidligere i mai, starter juni med å holde høye trafikktall. Noe av årsaken kan skyldes at flere er tilbake til vanlige arbeidsdager som innebærer mer pendling. Vi nærmer oss også stadig sommeren og selv om ikke utenlandsturisme bidrar i starten av sommeren er det grunn til å tro at flere nordmenn benytter den forholdsvis rolige sommertiden med fint vær i Norge.

Mot Stavanger var det forrige uke en nedgang etter høye trafikktall «hjem» i uken før. Men på tross av dette viser trafikktallene mot Solbakk fredag og mot Stavanger søndag at det var mange som reiste på hytta i Ryfylke også forrige uke.

Sammenlignet med samme uke i fjor er reduksjonen på 21,91% som tilsvarer 12593 passeringer færre på en hel uke. På tross av dette er snittet forrige uke hele 1560 passeringer over den «gylne grense» på 4850 passeringer.

I grafen over kan en se at gjennomsnittet for 2021 tilsynelatende følger samme vekst som mot sommeren i fjor. I fjor sommer lå trafikken på i overkant av 8000 passeringer per døgn i snitt. Men en kalkulert reduksjon på grunn av bompenger på 20% vil trafikken ligge på rundt 6500 i snitt per dag. Og med 4850 som den gylne «grense» kan en se at det er godt rom mellom nedre grense og hva en trolig kan forvente av trafikk.

Les også: Enormt fall i trafikken, første uken med bompenger

  • I følge Statens vegvesens må trafikktallene ligge på 4850 passeringer per døgn (ÅDT) totalt for begge retninger i Ryfylketunnelen for at inntektene skal være høye nok til å forsvare dagens bompengetakster.

Totalt i uke 22 ble det registrert 44870 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 6410 hver dag, mot 6674 som var snittet for hele 2020. Mot Stavanger var det totalt 22418 passeringer, mens mot Solbakk var det 22452 passeringer forrige uke.

Les også: Dette må du betale i bompenger i Ryfast

Trafikktall uke 22

Mot Stavanger (-3,51%, -816):
Mandag: 3114
Tirsdag: 3010
Onsdag: 3046
Torsdag: 3190
Fredag: 3113
Lørdag: 2418
Søndag: 4527

Mot Solbakk (+4,84%, +1037):
Mandag: 2913
Tirsdag: 2943
Onsdag: 3187
Torsdag: 3578
Fredag: 4817
Lørdag: 2613
Søndag: 2401

Totalt (+0,49%, +221):
Mandag: 6027
Tirsdag: 5953
Onsdag: 6233
Torsdag: 6768
Fredag: 7930
Lørdag: 5031
Søndag: 6928