Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke viser totalt sett en liten nedgang i trafikken mot uken før, dette da trafikken i pinsehelgen ble delt mellom to uker.

Mot Stavanger mandag uke 23 var det utrolige 7050 passeringer, noe det aldri i nærheten har vært før. Denne trafikken skyldes selvsagt den enorme trafikken mot Solbakk fredagen i uken før. Dermed gir passeringene mot Stavanger i uke 23 en økning på 11,4% mens mot Solbakk var trafikken synkende med en nedgang på 19,74%. Samlet var nedgang i uke 23 på 5,56%.

Selv om forrige uke hadde en nedgang så var allikevel trafikken såpass høy denne uken at den går inn i rekke av de fem ukene med mest trafikk.

Totalt i uke 23 ble det registrert 54270 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 7753 hver dag som er langt over alle prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 29156 passeringer, mens mot Solbakk 25114 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 23

Mot Stavanger (+11,40%, +2984):
Mandag: 7050
Tirsdag: 4164
Onsdag: 3851
Torsdag: 3516
Fredag: 3347
Lørdag: 3158
Søndag: 4070

Mot Solbakk (-19,74%, -6177):
Mandag: 3406
Tirsdag: 3732
Onsdag: 3814
Torsdag: 3588
Fredag: 4438
Lørdag: 3306
Søndag: 2830

Totalt (-5,56%, -3193):
Mandag: 10456
Tirsdag: 7896
Onsdag: 7665
Torsdag: 7104
Fredag: 7785
Lørdag: 6464
Søndag: 6900