Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke viser totalt sett en liten oppgang i trafikken mot uken før, men økningen er kun mot Solbakk. Nedgangen mot Stavanger skylles dog den store trafikken mandag uken før som var slutten på pinsen.

Både mot Solbakk fredag og mot Stavanger søndag var trafikken høy i uke 24. Det var begge disse dagene tett opp mot 10.000 passeringer totalt. Passeringene mot Stavanger i uke 24 hadde en nedgang på 4,10% mens mot Solbakk var trafikken økende med en oppgang på 10,07%. Samlet var allikevel oppgangen i uke 24 på 2,46%.

Også denne uken føyer seg inn i topp fem uker med høyest trafikk siden åpningen.

Totalt i uke 24 ble det registrert 55603 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 7943 hver dag som er langt over alle prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 27960 passeringer, mens mot Solbakk 27643 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 24

Mot Stavanger (-4,10%, -1196):
Mandag: 3431
Tirsdag: 3636
Onsdag: 3631
Torsdag: 3845
Fredag: 3729
Lørdag: 3567
Søndag: 6121

Mot Solbakk (+10,07%, +2529):
Mandag: 3235
Tirsdag: 3446
Onsdag: 3545
Torsdag: 4051
Fredag: 5780
Lørdag: 4009
Søndag: 3577

Totalt (+2,46%, +1333):
Mandag: 6666
Tirsdag: 7082
Onsdag: 7176
Torsdag: 7896
Fredag: 9509
Lørdag: 7576
Søndag: 9698