Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke viser totalt sett en liten nedgang i trafikken mot uken før, men nedgangen er kun mot Solbakk også denne uken. Mot Stavanger var det en liten oppgang noe som totalt sett gjør at nedgangen var minimal..

Både mot Solbakk fredag og mot Stavanger søndag var trafikken høy i uke 25. Men det var kun fredagen som hadde betrakelig høyere passeringstall en øvrige dager forrige uke.. Passeringene mot Stavanger i uke 25 hadde en liten oppgang på 0,21% mens mot Solbakk var trafikken synkende med en nedgang på -0,53%.

På tross av en ørliten nedgang føyer allikevel forrige uke seg inn i topp fem uker med høyest trafikk siden åpningen.

Totalt i uke 25 ble det registrert 55517 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 7931 hver dag som er langt over alle prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 28020 passeringer, mens mot Solbakk 27497 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 25

Mot Stavanger (+0,21%, +60):
Mandag: 4140
Tirsdag: 3983
Onsdag: 4004
Torsdag: 4060
Fredag: 3967
Lørdag: 3056
Søndag: 4810

Mot Solbakk (-0,53%, -146):
Mandag: 3877
Tirsdag: 3958
Onsdag: 3670
Torsdag: 3975
Fredag: 5405
Lørdag: 3068
Søndag: 3544

Totalt (-0,15%, -86):
Mandag: 8017
Tirsdag: 7941
Onsdag: 7674
Torsdag: 8035
Fredag: 9372
Lørdag: 6124
Søndag: 8354