Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke viser rekord høye passeringstall i Ryfylketunnelen og over 1500 flere passeringer en forrige passeringsrekord i uke 22. Med 58.091 passeringer i uke 26 tegner uken seg i historiebøkene inntil videre, som uken med flest passeringer siden åpningen for over 1/2 år siden.

Det ble ikke satt noen dagsrekord mot Stavanger eller Solbakk denne uken, men passeringene var jevnt over høye noe som gjorde at det totale passeringstallet ble rekordhøyt. Hele fem av syv dager hadde over 8000 passeringer totalt begge retninger. Og om en studerer tallene viser det seg at både i hver retning og samlet har tallene gradvis steget siden åpningen. Dog med unntak av de første tre ukene under koronapandemien.

Totalt i uke 26 ble det registrert 58091 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 8299 hver dag som er langt over alle prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 28622 passeringer, mens mot Solbakk 29469 passeringer forrige uke.

Strandbuen skrev i går en artikkel om at det går mot bompengeinnkreving i Ryfast prosjektet i slutten av juli forutsatt at Spania åpnes for innreise uten karantene fra 15.juli.

Trafikktall uke 26

Mot Stavanger (+2,15%, +602):
Mandag: 3902
Tirsdag: 4074
Onsdag: 4116
Torsdag: 4258
Fredag: 3760
Lørdag: 3781
Søndag: 4731

Mot Solbakk (+7,17%, +1972):
Mandag: 4142
Tirsdag: 4323
Onsdag: 4452
Torsdag: 4768
Fredag: 5396
Lørdag: 3618
Søndag: 2770

Totalt (+4,64%, +2574):
Mandag: 8044
Tirsdag: 8397
Onsdag: 8568
Torsdag: 9026
Fredag: 9156
Lørdag: 7399
Søndag: 7501