Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke viser en nedgang på totalt 8% som tilsvarer 4651 passeringer i Ryfylketunnelen. Om nedgangen skyldes at Høgsfjordsambandet åpnet kan en foreløpig bare spekulere i.

Selv om det forrige uke var en god nedgang så ligger enda passeringstallene rundt det doble av de siste prognosene til Statens Vegvesen på 3200 ÅDT.

Eksempelvis er nedgangen mot Stavanger søndag ned 41,68% den siste måneden. Dette skyldes nok for det meste synkende helgetrafikk da landet den siste måneden har åpnet betraktelig opp kontra 2 måneder siden. Men selv om en skulle tro at trafikken i skoleferien ville øke har den de siste fire ukene gradvis avtatt.

Totalt i uke 27 ble det registrert 53440 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 7634 hver dag som er langt over alle prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 26195 passeringer, mens mot Solbakk 27245 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 27

Mot Stavanger (-8,48%, -2427):
Mandag: 3535
Tirsdag: 3742
Onsdag: 4204
Torsdag: 4214
Fredag: 3498
Lørdag: 3432
Søndag: 3570

Mot Solbakk (-7,55%, -2224):
Mandag: 3543
Tirsdag: 4096
Onsdag: 4465
Torsdag: 4320
Fredag: 4378
Lørdag: 3759
Søndag: 2684

Totalt (-8,01%, -4651):
Mandag: 7078
Tirsdag: 7838
Onsdag: 8669
Torsdag: 8534
Fredag: 7876
Lørdag: 7191
Søndag: 6254