Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke, uke 32 viser en oppgang på like over 5% fra uken før. Nedgangen fra uke 31 er dermed nesten hentet inn igjen.

I sommer har trafikktallene stort sett økt uke for uke med unntak av noen få uker i starten av sommeren. Det er først i uke 31 at trafikktallene snudde og fikk en 10% reduksjon. Uke 32 viser igjen at trafikktallene nærmest er tilbake på det høye nivået som har vært vanlig i sommermånedene. Uke 32 kommer allikevel ikke helt opp blant de fem ukene med mest trafikk, men det manglet ikke mer en 1000-12000 passeringer for hele uken før det hadde vært en realitet.

Totalt i uke 32 ble det registrert 56362 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 8052 hver dag som er langt over alle prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 27675 passeringer, mens mot Solbakk 28687 passeringer forrige uke.

Med all sannsynlighet vil antallet gratispasseringer neste uke passere 1.5 millioner totalt begge veier for Ryfylketunnelen.

Trafikktall uke 32

Mot Stavanger (+2,87%, +773):
Mandag: 3620
Tirsdag: 3726
Onsdag: 3506
Torsdag: 3972
Fredag: 3843
Lørdag: 3463
Søndag: 5545

Mot Solbakk (+7,56%, +2016):
Mandag: 3755
Tirsdag: 3884
Onsdag: 3810
Torsdag: 4861
Fredag: 5047
Lørdag: 3557
Søndag: 3773

Totalt (+5,21%, +2789):
Mandag: 7375
Tirsdag: 7610
Onsdag: 7316
Torsdag: 8833
Fredag: 8890
Lørdag: 7020
Søndag: 9318