Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Fremdeles høye trafikktall forrige uke på tross av at de fleste nok hadde avsluttet ferien.

Forrige uke var trafikktallene mot Stavanger høyere alle dager sammenlignet med uken før med unntak av torsdag og fredag. Mot Solbakk var det derimot kun torsdag og søndag som ikke var høyere enn uken før.

Allikevel kan en se at de foregående ukene fortsetter å vise at trafikktallene flater ut eller synker. Men sammenligner vi med trafikktallene før korona så er det kun den første uken som er i nærheten av disse tallene. I ukene fra oppstart til koronapandemien stengte Norge var snittet 41472 passeringer pr uke. Dette betyr at trafikken pr i dag har økt med nesten 40% sammenlignet med snittet de første 11 ukene etter åpningen.

  • Spørsmålet en fortsatt stiller seg, hvor mye trafikk blir det når bompengeinnkrevingen starter?

Det ble nylig også kjent at Statens Vegvesen hever kontrakten med Tecsidel, leverandøren av vegkantutstyr i Ryfast. Dette betyr at oppstart av bompengeinnkreving har blitt utsatt ytterligere med flere måneder, ettersom at SVV nå må finne en ny leverandør som kan ferdigstille dette arbeidet.

Ryfylketunnelen har nå snart vært gratis i 8 måneder og finanskostnadene fortsetter å påbeløpe seg prosjektet.

Totalt i uke 33 ble det registrert 57458 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 8202 hver dag som fortsatt er langt over alle prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 28677 passeringer, mens mot Solbakk 28781 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 33

Mot Stavanger (+3,62%, +1002):
Mandag: 3787
Tirsdag: 3803
Onsdag: 4018
Torsdag: 3945
Fredag: 3836
Lørdag: 3609
Søndag: 5679

Mot Solbakk (+0,33%, +94):
Mandag: 3945
Tirsdag: 4058
Onsdag: 4112
Torsdag: 4260
Fredag: 5254
Lørdag: 3865
Søndag: 3287

Totalt (+1,94%, +1096):
Mandag: 7732
Tirsdag: 7861
Onsdag: 8130
Torsdag: 8205
Fredag: 9090
Lørdag: 7474
Søndag: 8966