Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Kraftig reduksjon i trafikken i Ryfylketunnelen forrige uke. Er over tre måneder siden trafikken var på dette nivået.

Forrige ukes trafikktall i Ryfylketunnelen viser en kraftig reduksjon i trafikken. Totalt er det snakk om 13% reduksjon og nesten 7500 færre passeringer. Bare tre ganger før har reduksjonen i trafikken fra én uke til enn annen vært så stor.

Selv om trafikken fremdeles er mye høyere enn uken etter koronapandemien slo ut store deler av landet og verden forøvrig, kan enn allikevel se trenden av at trafikktallene flater ut eller synker. Det kan også antas at sommerens høye trafikktall uten tvil har vært turisttrafikk fra både i og utenfor regionen. Dette er nok grunnen til at trafikktallene fra slutten av mai er de høyeste tallene registrert i Ryfylketunnelen med unntak av uken etter åpningen.

  • Ryfylketunnelen har nå snart vært gratis i 8 måneder og finanskostnadene fortsetter å påbeløpe seg prosjektet.

Totalt i uke 34 ble det registrert 49996 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 7142 hver dag som fortsatt er godt over alle prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 25131 passeringer, mens mot Solbakk 24865 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 34

Mot Stavanger (-12,37%, -3546):
Mandag: 3682
Tirsdag: 3683
Onsdag: 3812
Torsdag: 3737
Fredag: 3506
Lørdag: 2861
Søndag: 3850

Mot Solbakk (-13,61%, -3916):
Mandag: 3694
Tirsdag: 3676
Onsdag: 3695
Torsdag: 3785
Fredag: 4385
Lørdag: 2944
Søndag: 2686

Totalt (-12,99%, -7462):
Mandag: 7376
Tirsdag: 7359
Onsdag: 7507
Torsdag: 7522
Fredag: 7891
Lørdag: 5805
Søndag: 6536