Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Oppgang i trafikken igjen etter en dupp foregående uke. Trafikktallene er nå nesten tilbake til slik de var i uke 33.

Forrige ukes trafikktall i Ryfylketunnelen viser økning i trafikken igjen etter de foregående ukers trafikkfall. Oppgangen forrige uke spiser inn så og si hele det tapte trafikkgrunnlaget og ukens totale passeringer er nå nær samme nivå som snittet etter korona.

Trafikktallene er vanskelige å tyde uke for uke, trafikken er enda veldig høy og mye tyder på at med fortsettende gratis Ryfast så fortsetter folk å kjøre. Det er allikevel ventet en nedgang den dagen når bompengeinnkrevingen skrus på, men ingen kan forutse hva resultatet blir. Statens vegvesen la i proposisjonen til grunn et trafikkgrunnlag på 4200 ÅDT, mens dette senere ble nedjustert til 3200 i lys av at Høgsfjordsambandet skulle fortsette å lavere trafikkvekst en først antatt.

En ting som nok kan konstateres allerede i dag, er at trafikken med all sannsynlighet IKKE vil reduseres med over 50% når bompengeinnkrevingen starter. Per i dag er det gjennomsnittlig over 3200 passeringer pr døgn kun den ene retningen i Ryfylketunnelen.

  • Per tirsdag er det nå registrert over 1,6 millioner gratispasseringer i Ryfylketunnelen og vi går inn i 9´ende måneden med gratispasseringer.

Totalt i uke 35 ble det registrert 54841 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 7834 hver dag som fortsatt er godt over alle prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 27105 passeringer, mens mot Solbakk 27736 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 35

Mot Stavanger (+7,85%, +1974):
Mandag: 3337
Tirsdag: 3601
Onsdag: 3714
Torsdag: 3820
Fredag: 3612
Lørdag: 3401
Søndag: 5620

Mot Solbakk (+11,55%, +2871):
Mandag: 3541
Tirsdag: 3643
Onsdag: 3931
Torsdag: 4083
Fredag: 5306
Lørdag: 3645
Søndag: 3587

Totalt (+9,69%, +4845):
Mandag: 6878
Tirsdag: 7244
Onsdag: 7645
Torsdag: 7903
Fredag: 8918
Lørdag: 7046
Søndag: 9207