Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Nok en uke er det et kraftig dupp i trafikktallene i Ryfylketunnelen. Forrige ukes trafikktall er de laveste på fire måneder, men fremdeles er gratistrafikken høy.

Forrige ukes trafikktall viser hvor store variasjoner det er i bevegelsesmønsteret til folk. Når skoleåret startet for de fleste sank trafikken, mens uken etter var den nesten tilbake på samme nivå som uken før skolen startet. Igjen viser trafikktallene at trafikken har stupt, men med stupt så er det aldeles ikke alarmerende tall. Det totale trafikknivået er fremdeles høyt, selv tatt i betraktning en reduksjon på nesten 16 prosent den siste måneden.

Trafikktallene i forrige uke kan nesten halveres før det begynner å se dystert ut. Men at det blir tilfelle mens det er gratis å passere bomstasjonene på Hundvåg og Solbakk er lite tvilsomt. Også etter at bompengeinnkrevingen starter er det liten tro på at trafikktallene vil gå så kraftig ned at det får konsekvenser.

  • En av de første dagene denne uken vil antallet gratispasseringer nå 1,7 millioner. Og med disse trafikktallene vil det totale antallet gratispasseringer ha oversteget 2,5 millioner når bompengeinnkrevingen trolig starter rundt februar 2021.

Totalt i uke 36 ble det registrert 48449 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 6921 hver dag som på tross av en reduksjon på cirka 1400 passeringer fra de høyeste tallene fortsatt er langt over alle prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 24236 passeringer, mens mot Solbakk 24213 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 36

Mot Stavanger (-10,58%, -2869):
Mandag: 3534
Tirsdag: 3546
Onsdag: 3758
Torsdag: 3445
Fredag: 3346
Lørdag: 2758
Søndag: 3849

Mot Solbakk (-12,70%, -3523):
Mandag: 3530
Tirsdag: 3636
Onsdag: 3716
Torsdag: 3478
Fredag: 4460
Lørdag: 2805
Søndag: 2588

Totalt (-11,66%, -6921):
Mandag: 7064
Tirsdag: 7182
Onsdag: 7474
Torsdag: 6923
Fredag: 7806
Lørdag: 5563
Søndag: 6437