Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Trafikktallene for forrige uke viser en liten nedgang i trafikken i Ryfylketunnelen. Dette er andre uken på rad med nedgang.

Forrige ukes trafikktall viser at trafikktallene nok en gang synker. Det som bemerker seg veldig er relativt lave passeringstall mot Solbakk fredag forrige uke noe som tyder på at den store hyttestrømmen som uteble var noe av årsaken til trafikkfallet. Det totale trafikknivået er fremdeles høyt, selv tatt i betraktning en reduksjon på nesten 16 prosent den siste måneden.

Fredag forrige uke var ikke alene, også de øvrige ukedagene. Mandag forrige uke alene sto for et trafikkfall på nesten 900 passeringer. Men godt hjulpet av torsdag mot Solbakk som hadde en økning på sirka 400 passeringer ble sluttsummen en nedgang på 1985 passeringer.

  • Forrige uke passerte også antallet gratispasseringer 1.7 millioner. Og med disse trafikktallene vil det totale antallet gratispasseringer ha oversteget 2,5 millioner når bompengeinnkrevingen trolig starter rundt februar 2021.

Totalt i uke 37 ble det registrert 46464 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 6638 hver dag som på tross av en reduksjon på cirka 1663 passeringer fra de høyeste tallene fortsatt er langt over alle prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 23036 passeringer, mens mot Solbakk 23428 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 37

Mot Stavanger (-4,95%, -1200):
Mandag: 3094
Tirsdag: 3204
Onsdag: 3314
Torsdag: 3525
Fredag: 3355
Lørdag: 2800
Søndag: 3744

Mot Solbakk (-3,24%, -785):
Mandag: 3115
Tirsdag: 3221
Onsdag: 3463
Torsdag: 3814
Fredag: 4408
Lørdag: 2891
Søndag: 2516

Totalt (-4,10%, -1985):
Mandag: 6209
Tirsdag: 6425
Onsdag: 6777
Torsdag: 7339
Fredag: 7763
Lørdag: 5691
Søndag: 6260