Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke sank trafikktallene i Ryfylketunnelen en liten smule sammenlignet med uken før. Lærdommen for de 39 ukene som har gått av året med gratis passering i Ryfylketunnelen er at trafikktallene er veldig varierende innenfor en 5-15% reduksjon eller oppgang uke for uke.

Fremdeles er det hyttetrafikken som gir den største økningen i uka, men også denne ble noe redusert forrige uke. Men det var kun fredag og lørdag som var høyere en gjennomsnittet for uke 39. Av de 39 ukene i 2020 er det 17 uker som har høyere trafikktall enn forrige uke, mens det er 22 uker som har lavere trafikktall.

Også på passeringspunktene på Håbakk på Tau, Tungland på Jørpeland og Kvam på Tau ble det registrert en nedgang i trafikken på mellom 3-5,5% forrige uke. Og Håbakk på Tau har fremdeles flere passeringer enn Ryfylketunnelen i uke 39. Disse passeringspunktene hadde trafikktall på henholdsvis 55835 – Håbakk, 34028 – Tungland og 22910 – Kvam. På Håbakk ble det i snitt registrert 7976 passeringer totalt for begge retninger hver dag i forrige uke. Dette gir en trafikkvekst på 25% fra forrige periode i 2019.

  • 9.september kunngjorde Statens Vegvesen ny anbudskonkurranse for vegkantutstyr i Ryfast. Oppstartsdato for bompengeinnkrevingen er beregnet til 1.februar 2021.

Totalt i uke 39 ble det registrert 50425 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 7204 hver dag som fremdeles er langt over alle prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 25044 passeringer, mens mot Solbakk 25381 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 39

Mot Stavanger (-5,06%, -1335):
Mandag: 3418
Tirsdag: 3464
Onsdag: 3355
Torsdag: 3349
Fredag: 3304
Lørdag: 3131
Søndag: 5023

Mot Solbakk (-5,21%, -1394):
Mandag: 3319
Tirsdag: 3483
Onsdag: 3406
Torsdag: 3572
Fredag: 4573
Lørdag: 3518
Søndag: 3510

Totalt (-5,13%, -2729):
Mandag: 6737
Tirsdag: 6947
Onsdag: 6761
Torsdag: 6921
Fredag: 7877
Lørdag: 6649
Søndag: 8533