Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

I forrige uke, som var siste uken med gratis passeringer i Ryfastprosjektet, gikk trafikken kraftig opp i forhold til uken før. Vi kunne forrige uke se de høyeste trafikktallene siden begynnelsen av oktober.

Det var i forrige uke oppgang alle dager, begge veier, i forhold til uken før. Og spesielt utmerker helgetrafikken med fredag mot Solbakk og søndag mot Stavanger seg. Her økte trafikken med drøyt 30% fra uken før.
I tillegg bemerket lørdag seg med over 6000 passeringer begge veier alene. Dette må vi også tilbake til begynnelsen av oktober for å finne like høye trafikktall.

Les også: På mandag starter bompengeinnkrevingen – Dette må du betale

Totalt økte trafikken i forrige uke med 21,47% sammenlignet med uken før. Det er derfor også ventet stor spenning til trafikktallene uke 5, som er første uken det kreves inn bompenger i Ryfastprosjektet.

Totalt i uke 4 ble det registrert 48338 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 6905 hver dag som er drøyt 2500 over de siste prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 24039 passeringer, mens mot Solbakk 24299 passeringer forrige uke.

Les også: Kun timer igjen til bompengeinnkreving i Ryfast

Trafikktall uke 4

Mot Stavanger (+21,69%, +4284):
Mandag: 3032
Tirsdag: 2981
Onsdag: 3037
Torsdag: 3380
Fredag: 3473
Lørdag: 3107
Søndag: 5029

Mot Solbakk (+21,26%, +4261):
Mandag: 3037
Tirsdag: 2975
Onsdag: 3153
Torsdag: 3713
Fredag: 5061
Lørdag: 3260
Søndag: 3100

Totalt (+21,47%, +8545):
Mandag: 6069
Tirsdag: 5956
Onsdag: 6190
Torsdag: 7093
Fredag: 8534
Lørdag: 6367
Søndag: 8129