Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke steg trafikktallene i Ryfylketunnelen like under 2 prosent sammenlignet med uken før. Men ikke siden uke 24 har det vært så høye passeringstall mot Stavanger en søndag, noe som tyder på at det var hjemreisedag etter høstferien.

Forrige ukes trafikktall skiller seg noe ut fra foregående uker med betraktelig høyere passeringstall mot Stavanger. Dette tyder på at mye av trafikken nettopp denne uken kom inn til Solbakk uken før og ut mot Stavanger forrige uke. Trafikken er jevnt høy hele uken inkludert fredag mot Solbalk.

Også denne helgen var trafikken lørdag veldig høy begge retninger med drøyt 16% lavere passeringstall en mandag til fredag. Totalt var det rett rundt 3000 passeringer begge veier i Ryfylketunnelen lørdag, noe som kan tyde på mye dagsbesøk den ene eller andre veien.

Alt i alt, så viser statistikken at trafikktallene er stabilt høye fremdeles enn så lenge det er gratis å kjøre gjennom tunnelen. At trafikkmengden vil reduseres nå bompengeinnkrevingen starter på nyåret 2021 er uungåelig. Men hvor mye den synker er det kun tiden som vil vise.

  • 9.september kunngjorde Statens Vegvesen ny anbudskonkurranse for vegkantutstyr i Ryfast. Oppstartsdato for bompengeinnkrevingen er beregnet til 1.februar 2021.

Totalt i uke 41 ble det registrert 52846 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 7549 hver dag som fremdeles er langt over alle prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 26524 passeringer, mens mot Solbakk 26322 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 41

Mot Stavanger (+3,37%, +864):
Mandag: 3715
Tirsdag: 3562
Onsdag: 3515
Torsdag: 3456
Fredag: 3272
Lørdag: 3003
Søndag: 6001

Mot Solbakk (-0,06%, -15):
Mandag: 3892
Tirsdag: 3571
Onsdag: 3853
Torsdag: 3813
Fredag: 4349
Lørdag: 3074
Søndag: 3770

Totalt (+1,63%, +849):
Mandag: 7607
Tirsdag: 7133
Onsdag: 7368
Torsdag: 7269
Fredag: 7621
Lørdag: 6077
Søndag: 9771