Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke sank trafikktallene i Ryfylketunnelen like under 3 prosent sammenlignet med uken før. Som tidligere så går trafikktallene jevnlig opp og ned, men ofte er det en sammenheng som langhelg, ferie eller lignende.

Forrige ukes trafikktall skiller seg svært lite fra tidligere uker, med høyere trafikktall fredag og søndag og da spesielt henholdsvis i retning Solbakk fredag og Stavanger søndag.

Alt i alt, så viser statistikken at trafikktallene er stabilt høye fremdeles enn så lenge det er gratis å kjøre gjennom tunnelen. At trafikkmengden vil reduseres nå bompengeinnkrevingen starter på nyåret 2021 er uungåelig. Men hvor mye den synker er det kun tiden som vil vise.

  • 9.september kunngjorde Statens Vegvesen ny anbudskonkurranse for vegkantutstyr i Ryfast. Oppstartsdato for bompengeinnkrevingen er beregnet til 1.februar 2021.

Totalt i uke 42 ble det registrert 51308 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 7330 hver dag som fremdeles er langt over alle prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 25533 passeringer, mens mot Solbakk 25775 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 42

Mot Stavanger (-3,74%, -991):
Mandag: 3430
Tirsdag: 3388
Onsdag: 3549
Torsdag: 3607
Fredag: 3697
Lørdag: 2940
Søndag: 4922

Mot Solbakk (-2,08%, -547):
Mandag: 3382
Tirsdag: 3524
Onsdag: 3651
Torsdag: 3897
Fredag: 4964
Lørdag: 2999
Søndag: 3358

Totalt (-2,91%, -1538):
Mandag: 6812
Tirsdag: 6912
Onsdag: 7200
Torsdag: 7504
Fredag: 8661
Lørdag: 5939
Søndag: 8280