Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke sank trafikktallene i Ryfylketunnelen ytterligere men med marginale 1,97% sammenlignet med uken før. De siste tre ukene har trafikken blitt redusert med nesten 8000 passeringer og en reduksjon på 15%.

På tross av dette er fremdeles trafikken høy i forhold til prognosene på 4200 ÅDT som lå til grunn ved finansieringen av Ryfastprosjektet. Med åtte uker igjen av 2020 er ligger ÅDT dette året an til i underkant av 7000. Gjennomsnittet av daglige passeringer i 2020 er på 6786.

Trafikken har også variert veldig mye i år og var i februar/mars på rundt 5500 per døgn, mens det i juni/juli var et snitt på 8000 passeringer per døgn.

Totalt i uke 44 ble det registrert 44849 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 6407 hver dag som fremdeles er langt over alle prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 22275 passeringer, mens mot Solbakk 22574 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 44

Mot Stavanger (-2,01%, -457):
Mandag: 3153
Tirsdag: 3183
Onsdag: 3241
Torsdag: 3432
Fredag: 3297
Lørdag: 2753
Søndag: 3216

Mot Solbakk (-1,93%, -445):
Mandag: 3140
Tirsdag: 3214
Onsdag: 3323
Torsdag: 3689
Fredag: 4265
Lørdag: 2866
Søndag: 2077

Totalt (-1,97%, -902):
Mandag: 6293
Tirsdag: 6397
Onsdag: 6564
Torsdag: 7121
Fredag: 7562
Lørdag: 5619
Søndag: 5293