Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke sank trafikktallene i Ryfylketunnelen ytterligere men med marginale 2,12% sammenlignet med uken før. På de siste 10 ukene har trafikken gått ned hele 19,96% og du må omtrent et halvt år tilbake i tid for å finne like lave trafikktall.

På tross av dette er fremdeles trafikken høy i forhold til prognosene på 4200 ÅDT som lå til grunn ved finansieringen av Ryfastprosjektet. Med syv uker igjen av 2020 er ligger ÅDT dette året an til i underkant av 7000. Gjennomsnittet av daglige passeringer i 2020 er på 6774.

Trafikken har også variert veldig mye i år og var i februar/mars på rundt 5500 per døgn, mens det i juni/juli var et snitt på 8000 passeringer per døgn.

  • Det østerrikske selskapet Kapsch vant tidligere i høst anbudet om å levere vegkantutstyr til Ryfastprosjektet. Når bompengeinnkrevingen kan starte er enda uvisst, men tidligst februar/mars 2021.

Totalt i uke 45 ble det registrert 43896 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 6271 hver dag som fremdeles er godt over alle prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 21905 passeringer, mens mot Solbakk 21991 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 45

Mot Stavanger (-1,66%, -370):
Mandag: 3087
Tirsdag: 3003
Onsdag: 3111
Torsdag: 3207
Fredag: 3022
Lørdag: 2296
Søndag: 4179

Mot Solbakk (-2,58%, -583):
Mandag: 2940
Tirsdag: 2922
Onsdag: 3097
Torsdag: 3403
Fredag: 4296
Lørdag: 2432
Søndag: 2901

Totalt (-2,12%, -953):
Mandag: 6027
Tirsdag: 5925
Onsdag: 6208
Torsdag: 6610
Fredag: 7318
Lørdag: 4728
Søndag: 7080