Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke sank trafikktallene i Ryfylketunnelen ytterligere men med marginale 2,71% sammenlignet med uken før. På de siste 11 ukene har trafikken gått ned hele 22,13% og du må omtrent et halvt år tilbake i tid for å finne like lave trafikktall.

På tross av dette er fremdeles trafikken høy i forhold til prognosene på 4200 ÅDT som lå til grunn ved finansieringen av Ryfastprosjektet. Med syv uker igjen av 2020 er ligger ÅDT dette året an til i underkant av 7000. Gjennomsnittet av daglige passeringer i 2020 er på 6760. Fortsetter det ut året med tilsvarende trafikktall som nå vil ÅDT ende på sirka 6600.

Trafikken har variert veldig mye i år og var i februar/mars på rundt 5500 per døgn, mens det i juni/juli var et snitt på 8000 passeringer per døgn.

Det er vanskelig å tyde noe som helst av trafikktallene, men skal en legge noe lit til KS2 rapporten som ble utarbeidet av Vista Analyse i 2011 vil trafikken halveres. I illustrasjonen under vises det med blå strek antallet bilfører. Og med 0,- i bompenger var det forventet ÅDT på 7600, mens med 50,- 2015-kroner ville trafikken nesten halveres til 3600. Tatt dette i betraktning kan en kanskje risikere en halvering av trafikken når bompengeinnkrevingen starter godt ut i 2021.

Illustrasjon: Vista Analyse
  • Det østerrikske selskapet Kapsch vant tidligere i høst anbudet om å levere vegkantutstyr til Ryfastprosjektet. Når bompengeinnkrevingen kan starte er enda uvisst, men tidligst februar/mars 2021.

Totalt i uke 46 ble det registrert 42707 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 6101 hver dag som fremdeles er over alle prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 21211 passeringer, mens mot Solbakk 21496 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 46

Mot Stavanger (-3,17%, -694):
Mandag: 3123
Tirsdag: 2909
Onsdag: 3091
Torsdag: 3144
Fredag: 3026
Lørdag: 2411
Søndag: 3507

Mot Solbakk (-2,25%, -495):
Mandag: 3065
Tirsdag: 2998
Onsdag: 3134
Torsdag: 3603
Fredag: 4104
Lørdag: 2552
Søndag: 2040

Totalt (-2,71%, -1189):
Mandag: 6188
Tirsdag: 5907
Onsdag: 6225
Torsdag: 6747
Fredag: 7130
Lørdag: 4963
Søndag: 5547

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt