Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Kraftig fall i passeringene i Ryfylketunnelen første uken med bompengeinnkreving. Hele 34,22% reduksjon som tilsvarer 16542 færre passeringer enn uken før. Dette er blant ukene med færrest passeringer i tunnelens historie.

I forrige uke startet bompengeinnkrevingen i Ryfastprosjektet, gode 13 måneder på etterskudd. En direkte konsekvens, og som alle nok var fullt klar over, var reduserte trafikktall. Men hvor mye denne reduksjonen ble, og fremdeles blir er vanskelig for noen å forutse. Det vi vet i dag er at det i første uken med bompenger kjørte hele 16.542 færre kjøretøy gjennom Ryfylketunnelen.

Kun tre uker i tunnelens historie har trafikktallene vært lavere, og det var de tre første ukene etter koronapandemien slo inn over landet med de restriksjoner som medfulgte. Det nærmeste du kommer mellom mars 2020 og februar 2021 er første uken i 2021 hvor trafikktallene var på sitt aller laveste siden koronapandemien med 35790 passeringer på én uke.

Les også: På mandag starter bompengeinnkrevingen – Dette må du betale

Siste uken før bompengeinnkrevingen startet økte trafikken voldsomt, noe som på alle måter indikerte at flere skulle benytte seg av siste uken uten betaling. Dermed blir også reduksjonen desto større, og havnet på 34,22%. Sammenligner vi med to uker før bompengeinnkrevingen er ikke reduksjonen like høy, og havner på 20,10%. Men på samme måten kan vi si at trafikken økte med 8500 passeringer fra uke 3 til 4, mens den ble redusert med 16500 fra uke 4 til uke 5 igjen.

  • Etter Statens vegvesens prognoser må trafikktallene ligge på 4.850 passeringer per døgn begge veier i Ryfylketunnelen for at inntektene skal være høye nok til å forsvare dagens bompengetakster.

Totalt i uke 5 ble det registrert 31769 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 4542 hver dag som er 308 passeringer under de siste prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 15758 passeringer, mens mot Solbakk 16038 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 5

Mot Stavanger (-34,45%, -8281):
Mandag: 2216
Tirsdag: 2191
Onsdag: 2209
Torsdag: 2262
Fredag: 2269
Lørdag: 1647
Søndag: 2964

Mot Solbakk (-34,00%, -8261):
Mandag: 2189
Tirsdag: 2200
Onsdag: 2318
Torsdag: 2537
Fredag: 3495
Lørdag: 1788
Søndag: 1511

Totalt (-34,22%, -16542):
Mandag: 4405
Tirsdag: 4391
Onsdag: 4527
Torsdag: 4799
Fredag: 5764
Lørdag: 3435
Søndag: 4475