Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens Vegvesen

Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke hadde nok en gang en markant nedgang totalt sett. Søndag var nok en gang den dagen som trakk mest ned, men denne uken bidro også lørdag godt på nedgangen. På søndag var det 7203 registrerte kjøretøy som passerte de to tellepunktene i Ryfylketunnelen med henholdsvis 4046 mot Stavanger og 6157 mot Solbakk. Størst nedgang var det lørdag med 907 færre passeringer en lørdagen før. Nedgangen totalt sett endte på kun 361 færre passeringer en uken før.

Hundvågtunnelen åpner ikke før i mars og det blir gratis passering i Ryfylketunnelen en god måned til.

Totalt i uke 5 ble det registrert 40476 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 5782 hver dag som enda er godt over prognosene til Vegdirektoratet.

Den siste trafikkprognosen til Vegdirektoratet var 3200 ÅDT når innkrevingen har startet. Det er ventet at trafikken vil falle når betalingen starter i tunnelene, men hvor mye er det ingen som vet. Fremdeles ligger trafikktallene godt over trafikkprognosene både i Stortingsproposisjonen på 4200 men også de siste prognosene til Vegdirektoratet på 3200 ÅDT.

Mot Stavanger var det totalt 20228 passeringer, mens mot Solbakk 20248 passeringer forrige uke.

For uke 5 ble det liten nedgang med -361 passeringer totalt som tilsvarer en nedgang under 1%

Trafikktall uke 4 (tall i parantes endring fra uken før)

Mot Stavanger:
Mandag: 2593 (+17)
Tirsdag: 2666 (-39)
Onsdag: 2747 (-167)
Torsdag: 2815 (+116)
Fredag: 2835 (-16)
Lørdag: 2526 (-460
Søndag: 4046 (-27)

Mot Solbakk:
Mandag: 2570 (+56)
Tirsdag: 2552 (-184)
Onsdag: 2802 (-181)
Torsdag: 2894 (+77)
Fredag: 3588 (+972)
Lørdag: 2685 (-447)
Søndag: 3157 (-78)

Totalt:
Mandag: 5163 (+73)
Tirsdag: 5218 (-223)
Onsdag: 5549 (-348)
Torsdag: 5709 (+193)
Fredag: 6423 (+956)
Lørdag: 5211 (-907)
Søndag: 7203 (-105)

Legg igjen en kommentar