Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke økte trafikken med 5,46% etter en nedgang på 2,56% uken før. Lengre nede i artikkelen kan du se trafikkutviklingen per uke gjennom hele året og endringer uke for uke.

2020 har uten tvil vist at det er store variasjoner i trafikkmengden. Med en naturlig topp i sommer og motsatt bunn i perioden etter koronapandemien.

Allikevel må det presiseres at det er vanskelig eller umulig å si noe om grunnlaget for fremtiden så lenge bompengeinnkrevingen ikke er startet. Først når denne er i gang vil en se den totale effekten. Trafikkmengden som er og har vært danner allikevel et grunnlag for hva en kan forvente seg fremover.

  • Trafikken i uke 50 tok seg opp hele 5,46% etter mye nedgang de siste ukene. Vel og merke var det en oppgang på 6,41% i uke 48, men nedgangen er fremdeles nesten 14% siden midten av september frem til uke 50.

Trafikken i Ryfylketunnelen til nå i 2020:

Se oversikt over trafikken forrige uke i bunn av artikkelen.

Totalt i uke 50 ble det registrert 45723 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 6532 hver dag som fremdeles er over alle prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 22778 passeringer, mens mot Solbakk 22945 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 50

Mot Stavanger (+5,37%, +1161):
Mandag: 3086
Tirsdag: 3136
Onsdag: 3327
Torsdag: 3387
Fredag: 3534
Lørdag: 2700
Søndag: 3608

Mot Solbakk (+5,55%, +1206):
Mandag: 3003
Tirsdag: 3189
Onsdag: 3361
Torsdag: 3619
Fredag: 4367
Lørdag: 2770
Søndag: 2636

Totalt (+5,46%, +2367):
Mandag: 6089
Tirsdag: 6325
Onsdag: 6688
Torsdag: 7006
Fredag: 7901
Lørdag: 5470
Søndag: 6244