Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke var den en marginal økning i trafikken i Ryfylketunnelen. Søndagens lave trafikktall kan tyde på at flere hadde tatt ferie og ble værende på hyttene i indre og ytre Ryfylke.

2020 går inn i historiebøkene som det første året med trafikk gjennom verdens lengste undersjøiske tunnel. Tunnelen som knytter sammen Nord-Jæren og Ytre Ryfylke på en måten ingen trolig hadde sett for seg.

Ryfast, herunder Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen, kostet drøyt 8 milliarder 2019-kroner. Byggestart var i 2012 og Ryfylketunnelen ble åpnet 30.desember 2019 mens Humdvåg- og Eiganestunnelen ble åpnet drøyt fire måneder senere, 22.april 2020.

Gjennom året har Ryfylketunnelen gitt trafikktall langt over hva en kanskje kunne forvente. Samtidig har en kunne sett variasjoner som er både forklarbare og forventet. Når bompengeinnkrevingen starter vil det trolig være flere som følger med på trafikktallene.

  • Det er trolig nå kun litt over en drøy måned igjen til bompengeinnkrevingen i Ryfylketunnelen vil starte, skal vi tro Statens Vegvesens egne uttalelser om fremdriften på vegkantutstyret som installeres og testes.

Totalt i uke 51 ble det registrert 46174 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 6596 hver dag som fremdeles er over alle prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 22862 passeringer, mens mot Solbakk 23312 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 51

Mot Stavanger (+0,37%, +84):
Mandag: 3244
Tirsdag: 3377
Onsdag: 3521
Torsdag: 3557
Fredag: 3480
Lørdag: 2666
Søndag: 3017

Mot Solbakk (+1,60%, +367):
Mandag: 3201
Tirsdag: 3405
Onsdag: 3591
Torsdag: 3657
Fredag: 4095
Lørdag: 2851
Søndag: 2512

Totalt (+0,99%, +451):
Mandag: 6445
Tirsdag: 6782
Onsdag: 7112
Torsdag: 7214
Fredag: 7575
Lørdag: 5517
Søndag: 5529