Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke gikk trafikken opp i underkant av 1000 passeringer etter å ha falt med over 16.000 passeringer uken før. Dette tilsvarer omlag 5,5% av det trafikken falt. Sammenlignet med trafikktallene i forrige uke er økningen 2,87%

Etter at trafikken falt med over 34% når bompengeinnkrevingen startet opp i Ryfastprosjektet, var det et spredt inntrykk hos folk. Noen fryktet at realiteten var slått inn over ryfastøkonomien, mens andre tok nedgangen med knusende ro. Det en ikke kan er å varsle krise helt enda. Selv om trafikktallene var godt under de trafikktallene Statens vegvesen har sagt at tunnelen må ha for å forsvare økonomien med de takstene som foreligger, så vil naturligvis trafikktallene mellom mai og september bidra til å jevne ut de månedene med lavere trafikktall.

Les også: Enormt fall i trafikken, første uken med bompenger

I forrige uke var det kun mot Solbakk på fredag, hvor trafikken var høyere uken før. Alle andre dager, i begge retninger, var trafikktallene noe høyere enn uken før. Det er umulig å tyde noe som helst av dette, men det kan trolig ha en sammenheng med oppmykningen i smittevernreglene i Stavanger og dels det fantastiske vinterværet i Ryfylke.

Les også: På mandag starter bompengeinnkrevingen – Dette må du betale

Sammenlignet med uken før bompengeinnkrevingen startet, altså uke 4, så er trafikken i Ryfylketunnelen 17,81% lavere i uke 6. Det som allikevel kan få varselsignalene til å lyse er at trafikktallene er 178 passeringer daglig lavere enn det trafikktallene må ligge på for å forsvare de lave takstene.

  • Etter Statens vegvesens prognoser må trafikktallene ligge på 4850 passeringer per døgn begge veier i Ryfylketunnelen for at inntektene skal være høye nok til å forsvare dagens bompengetakster.

Totalt i uke 6 ble det registrert 32707 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 4672 hver dag som er 178 passeringer under de siste prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 16246 passeringer, mens mot Solbakk 16461 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 6

Mot Stavanger (+3,10%, +488):
Mandag: 2259
Tirsdag: 2216
Onsdag: 2335
Torsdag: 2381
Fredag: 2350
Lørdag: 1710
Søndag: 2995

Mot Solbakk (+2,64%, +423):
Mandag: 2228
Tirsdag: 2263
Onsdag: 2386
Torsdag: 2665
Fredag: 3447
Lørdag: 1792
Søndag: 1680

Totalt (+2,87%, +911):
Mandag: 4487
Tirsdag: 4479
Onsdag: 4721
Torsdag: 5046
Fredag: 5797
Lørdag: 3502
Søndag: 4675