Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens Vegvesen

Forrige uke var det en nedgang på nesten 2500 passeringer i Ryfylketunnelen. Søndag var nok en gang den dagen som trakk mest ned, men denne uken bidro også samtlige dager på nedgangen. Med unntak av tirsdag og fredag som hadde en marginal oppgang var det jevnt over nedgang forrige uke. På søndag var det 5709 registrerte kjøretøy som passerte de to tellepunktene i Ryfylketunnelen med henholdsvis 3415 mot Stavanger og 2291 mot Solbakk.

Lørdag var det en nedgang på 344 passeringer dette på tross av «Åpen dag» i Strand kommune.

Ingen nytt om Hundvågtunnelen foreløpig. Men det ble før helgen feiret at rushtidsavgiften er historie. Dette vil trolig slå ut også på reisemønsteret fra Ryfylke denne uken.

Totalt i uke 5 ble det registrert 38004 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 5429 hver dag som fortsatt er godt over prognosene til Vegdirektoratet.

Den siste trafikkprognosen til Vegdirektoratet var 3200 ÅDT når innkrevingen har startet. Det er ventet at trafikken vil falle når betalingen starter i tunnelene, men hvor mye er det ingen som vet men sett i lys av den fortsatte nedgangen i trafikken uke for uke blir det spennende å se forskjellen etter at bompengeinnkrevningen har startet. Trafikktallene ligger godt over trafikkprognosene både i Stortingsproposisjonen på 4200 men også de siste prognosene til Vegdirektoratet på 3200 ÅDT.

Mot Stavanger var det totalt 19162 passeringer, mens mot Solbakk 18842 passeringer forrige uke.

For uke 6 ble det en relativt stor nedgang med -2472 passeringer totalt som tilsvarer en nedgang rett over 6% fra uken før. Totalt er nedgangen siden uke 2 i januar på rett over 16% som tilsvarer sirka 7400 passeringer på en uke.

Trafikktall uke 6 (tall i parantes endring fra uken før)

Mot Stavanger:
Mandag: 2455 (-138)
Tirsdag: 2627 (-39)
Onsdag: 2713 (-34)
Torsdag: 2700  (-115)
Fredag: 2836 (+1)
Lørdag: 2416 (-110)
Søndag: 3415 (-631)

Mot Solbakk:
Mandag: 2420 (-150)
Tirsdag: 2614 (+62)
Onsdag: 2642 (-160)
Torsdag: 2824 (-70)
Fredag: 3600 (+12)
Lørdag: 2451 (-234)
Søndag: 2291 (-866)

Totalt:
Mandag: 4875 (-288)
Tirsdag: 5241 (+23)
Onsdag: 5355 (-194)
Torsdag: 5524 (-185)
Fredag: 6436 (+13)
Lørdag: 4867 (-344)
Søndag: 5709 (-1497)

Legg igjen en kommentar