Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke gikk trafikken ytterligere ned sammenlignet med trafikktallene før bompengeinnkrevingen startet. Nedgangen fra forrige uke er på over 2000 passeringer, og trafikken er nå på det laveste siden koronapandemien.

Etter at trafikken falt med over 34% når bompengeinnkrevingen startet opp i Ryfastprosjektet, var det et spredt inntrykk hos folk. Når trafikktallene i andre uken med bompengeinnkreving steg nær 3% kunne det tilsynelatende se ut som at trafikken var nådd sitt bunnpunkt og at variasjonene fremover ville være små. Nedgangen fra siste uken uten bompenger er nå på nær 37% og sammenligner vi med trafikktallene fra samme uke i fjor er nedgangen på 20,41%

Les også: Enormt fall i trafikken, første uken med bompenger

I forrige uke var det kun mot Solbakk på onsdag og mot Stavanger på fredag, hvor trafikken var marginalt høyere enn uken før. Alle andre dager, i begge retninger, var trafikktallene noe lavere enn uken før. Det er fremdeles umulig å tyde noe som helst av trafikktallene.

Les også: På mandag starter bompengeinnkrevingen – Dette må du betale

Gjennomsnittet i år er fremdeles godt over det trafikken må være for økonomien sin del. Per uke 7 er ÅDT i 2021 på 5248. Dette på tross av tre uker med trafikktall lavere enn 4850 ÅDT som den må være. Sammenligner vi med hva gjennomsnittet var i 2020 er trafikktallet totalt hittil i 2021 hele 21,37 lavere enn snittet i fjor. Bare forrige uke var 34,52% lavere enn snittet i hele 2020.

  • Etter Statens vegvesens prognoser må trafikktallene ligge på 4850 passeringer per døgn begge veier i Ryfylketunnelen for at inntektene skal være høye nok til å forsvare dagens bompengetakster.

Totalt i uke 7 ble det registrert 30588 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 4370 hver dag som er under de siste prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 15146 passeringer, mens mot Solbakk 15442 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 7

Mot Stavanger (-6,77%, -1100):
Mandag: 2182
Tirsdag: 2163
Onsdag: 2318
Torsdag: 2271
Fredag: 2379
Lørdag: 1471
Søndag: 2362

Mot Solbakk (-6,19%, -1019):
Mandag: 2132
Tirsdag: 2207
Onsdag: 2397
Torsdag: 2484
Fredag: 3229
Lørdag: 1591
Søndag: 1402

Totalt (-6,48%, -2119):
Mandag: 4314
Tirsdag: 4370
Onsdag: 4715
Torsdag: 4755
Fredag: 5608
Lørdag: 3062
Søndag: 3764