Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens Vegvesen

Forrige uke var det en liten oppgang på 429 passeringer i Ryfylketunnelen. Mest trafikk var det mot Solbakk fredag og mot Stavanger søndag, noe som helt klart kan settes i sammenheng med hytteturistene. Mot Stavanger var det litt spesielt denne uken da dagene mandag til torsdag hadde alle en oppgang på mellom 100-200 passeringer pr dag. Men disse passeringene er gjort mellom kl 22.00 – 02.00 og kan settes i sammenheng med tunnelvaskingen. På nattestid når tunnelvaskingen pågikk var det allikevel godt over 100 passeringer mot Solbakk.

På søndag var det totalt 5691 registrerte passeringer på de to tellepunktene i Ryfylketunnelen med henholdsvis 3235 mot Stavanger og 2456 mot Solbakk. Fredag var det totalt 6339 passeringer hvorav 2803 mot Stavanger og 3536 mot Solbakk. Fredag var det en nedgang på 97 passeringer mens det søndag var en nedgang på 15 passeringer.

Det ble nylig kjent at åpningen av hele Ryfastprosjektet med Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen blir 30. mars, noe som da gjør at det blir gratis å passere i Ryfylketunnelen en god måned til.

Fortsatt ligger trafikktallene stabilt over prognosene til Vegdirektoratet, på tross av at de har sunket rett i underkant av 20% siden åpningsuken.

Totalt i uke 7 ble det registrert 38433 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 5490 hver dag som fortsatt er godt over prognosene til Vegdirektoratet. Mot Stavanger var det totalt 19619 passeringer, mens mot Solbakk 18814 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 7 (tall i parantes endring fra uken før)

Mot Stavanger:
Mandag: 2637 (+182)
Tirsdag: 2753 (+126)
Onsdag: 2813 (+100)
Torsdag: 2904 (+204)
Fredag: 2803 (-33)
Lørdag: 2474 (+58)
Søndag: 3213 (-180)

Mot Solbakk:
Mandag: 2436 (+16)
Tirsdag: 2419 (-195)
Onsdag: 2661 (+19)
Torsdag: 2795 (-29)
Fredag: 3536 (-64)
Lørdag: 2511 (+60)
Søndag: 2456 (+165)

Totalt:
Mandag: 5073 (+198)
Tirsdag: 5172 (-69)
Onsdag: 5474 (+119)
Torsdag: 5699 (+175)
Fredag: 6339 (-97)
Lørdag: 4985 (+118)
Søndag: 5691 (-15)

Legg igjen en kommentar