Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Forrige uke gikk trafikken drøyt 9% opp sammenlignet med uken før. Den største økningen er naturlig nok mot Solbakk på fredag, trolig på grunn av vinterferieutfart.

Etter at trafikken har sunket betraktelig siden oppstart av bompengeinnkrevingen viser forrige uke litt mer naturlige trafikktall i forbindelse med helgen. Men fremdeles kan en anta at helgetrafikken ikke er helt der den var før bompengeinnkrevingen.

Les også: Enormt fall i trafikken, første uken med bompenger

I forrige uke var det en liten økning alle dager. Men økningen var spesielt høy mot Solbakk og da godt hjulpet av helgeutfarten på fredag. Dette viser igjen på at økningen mot Solbakk var på over 11%. Mot Solbakk var det over 1000 kjøretøy mer enn mot Stavanger forrige uke.

Med rundt 500 flere passeringer mot Solbakk lørdag, kan også tyde på at flere valgte å reise på hytten lørdag. Mot Stavanger søndag var trafikken marginalt høyere enn snittet ellers i uken, en kan dermed forvente noe høyere trafikk mot Stavanger denne uken all den tid passeringene trolig er hyttefolk som skal hjem før skolestart etter vinterferien.

Les også: På mandag starter bompengeinnkrevingen – Dette må du betale

  • Etter Statens vegvesens prognoser må trafikktallene ligge på 4850 passeringer per døgn begge veier i Ryfylketunnelen for at inntektene skal være høye nok til å forsvare dagens bompengetakster.

Totalt i uke 8 ble det registrert 33390 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 4770 hver dag som er marginalt under de siste prognosene til Statens Vegvesen. Mot Stavanger var det totalt 16130 passeringer, mens mot Solbakk 17260 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 8

Mot Stavanger (+6,50%, +984):
Mandag: 2349
Tirsdag: 2365
Onsdag: 2383
Torsdag: 2407
Fredag: 2483
Lørdag: 1528
Søndag: 2615

Mot Solbakk (+11,77%, +1818):
Mandag: 2295
Tirsdag: 2377
Onsdag: 2433
Torsdag: 2616
Fredag: 3629
Lørdag: 2068
Søndag: 1842

Totalt (+9,16%, +2802):
Mandag: 4644
Tirsdag: 4742
Onsdag: 4816
Torsdag: 5023
Fredag: 6112
Lørdag: 3596
Søndag: 4457